Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2006

Nya metoder ger fingeravtryck av hälsotillståndet hos människor, djur och växter

Med hjälp av kraftfulla kemiska analysinstrument och multivariata statistiska metoder går det att upptäcka mönster som är unika för exempelvis en specifik sjukdom. Det visar Pär Jonsson, Umeå universitet, i den avhandling som han försvarar den 27 januari.

Metabolism eller ämnesomsättning sker i celler hos växter, djur och människor när näringsämnen tas upp, omvandlas till energi eller bryts ner till andra små molekyler som sedan avlägsnas från cellerna. Dessa små molekyler kallas metaboliter. Koncentrationen av metaboliterna förändras enligt specifika mönster. Förändringarna kan t.ex. orsakas av sjukdomar eller genom påverkan från den omgivande miljön. Sammansättningen av metaboliter kan liknas vid ett fingeravtryck av hälsotillståndet hos människor, djur och växter. Målet med Pär Jonssons avhandlingsarbete har varit att utveckla databehandlingsmetoder för att ta fram pålitliga och unika fingeravtryck av metaboliter. I och med detta kan förändringar upptäckas i biologiska prover som t.ex. blodplasma, urin och växtextrakt.

Utifrån mätningar gjorda med kraftfulla kemiska analysinstrument har Pär Jonsson utvecklat en typ av databehandlingsmetoder. Med hjälp av dessa metoder går det att effektivt bestämma halter av ett stort antal metaboliter i många biologiska prover samtidigt. I nästa steg har han använt multivariat statistik, d.v.s. kemometri, som kan hantera stora och komplexa datamängder, för att jämföra provernas metaboliska sammansättning. På så sätt är det möjligt att upptäcka små mönstervariationer som är unika för exempelvis en specifik sjukdom. Resultaten kan i framtiden användas till att exempelvis diagnostisera sjukdomar, utveckla läkemedel eller studera genmodifierade växter.

Det tillvägagångssätt som Pär Jonsson använt i sin avhandling kan sammanfattas som global metabolitanalys, vilket innefattar de två forskningsområdena metabolomik och metabonomik.

Fredagen den 27 januari försvarar Pär Jonsson, kemiska institutionen, avdelningen för organisk kemi, forskargruppen för kemometri, Umeå univeristet, sin avhandling med titeln: Multivariate processing and modelling of hyphenated metabolite data. Svensk Titel: Multivariat behandling och modellering av sammankopplade metabolit data. Disputationen äger rum klockan 10:00 i sal KB3B1 i KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Royston Goodacre, School of Chemistry, University of Manchester, England.

Pär Jonsson är född och uppvuxen i Kristinehamn.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Pär Jonsson, kemiska institutionen
Telefon: 090-786 53 59
E-post: Par.Jonsson@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera