Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2006

KTH mobiliserar för katastrofer -bildar nytt nationellt centrum KTH DIRECT

Hos universitet, högskolor, folkhögskolor och ideella föreningar finns stor kunskap om hur man bygger mindre katastrofkänsliga samhällen. Men hittills har den inte samlats och utnyttjats tillräckligt effektivt. Det nya nationella centret KTH DIRECT ska nu samordna kunskapen för att minimera skadeverkan av katastrofer.

Ett exempel på behovet av samlad kunskap om hur man bygger mindre katastrofkänsliga samhällen är återuppbyggnaden efter tsunamin. Där hade mycket kunnat byggas bättre, men de samhällen som växer fram är i stort sett identiska med de som fanns före. Lika sårbara, lika ohållbara. I det lilla utrymmet mellan den första krisen och återuppbyggnadsarbetet behövs ett nytänkande för att förebygga framtida skador.

Vi kan enligt senaste forskningsrön vänta oss allt fler och allt svårare extrema väderfenomen. Vi kan inte stoppa oväder men vi kan minska kostnaderna i såväl lidande som pengar. Vi kan lära oss bygga samhällen med större motståndskraft. Kunskaperna finns – frågan är hur de bäst och snabbast kan komma till användning.

KTH DIRECT ska bidra genom att kanalisera kunskaper så att de kan omsättas i praktisk handling för att minska skadeverkan. Det sker genom att bygga nätverk, göra kunskaper lättillgängliga, ordna utbildning och konferenser.

Kontaktinformation
Kontakt
Hans Lundberg, styrelseordförande KTH Direct, 08-5985 6312
Gunnel Dalhammar, föreståndare KTH Direct, 08-5537 83 00, kthdirect@kth.se
Ellika Hermansson Török, Stockholm Environment Institute, 0708-89 99 95

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera