Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2006

Bakterier som äter diesel kan rena förorenat berg

Under 1960- och 70-talet etablerades statliga förvaringsrum nere i berget för reservbränsle. I dag töms bergrummen, men kvar blir bränslerester som innehåller miljöfarliga och explosiva ämnen. I en avhandling från Göteborgs universitet visar Sara Eriksson att bakterier kan användas för att på ett naturligt sätt rena berget från bränslet.

Livet på jordens yta kräver ofta syre för att kunna leva. Så är det inte i underjorden. Där finns bakterier som istället för syre andas med hjälp av järn-, kväve- och svavelföreningar. Uppskattningsvis utspelas den största delen av alla livsprocesser i underjorden. Bakterierna i underjorden kan utnyttjas till att rena förorenade områden, en process som kallas bioremediering. Sara Eriksson har i sin doktorsavhandling utvärderat bioremediering av oljeföroreningar i granitiskt berg, något som aldrig tidigare undersöks.

I Sverige finns det över 40 nerlagda statliga förvaringsbergrum för reservbränsle. Dessa etablerades i granitiskt berg under 60- och 70-talen med dess oljekriser och kalla krig. Reservbränslet behövs inte på samma sätt i dag och därför töms bergrummen. Alla rester av det bränsle som förvarades i bergrummen måste tas omhand, eftersom de innehåller både miljöfarliga och explosiva ämnen. Sara Eriksson har sedan 1999 undersökt hur bakterier, naturligt förekommande i vattnet i sprickor runt omkring bergrummen, kan bryta ned dessa miljöfarliga ämnen till andra, ofarliga ämnen. Med hjälp av biologisk nedbrytning kan ett förorenat område rengöras utan någon som helst användning av vare sig kemikalier eller maskiner på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Genom att borra ner i graniten runt bergrummen har Sara Eriksson och hennes kollegor kunnat hitta de bakterier som lever i förorenade sprickor. Bakterierna använder ämnen i bränslet för att bygga nya celler, och i avhandlingen visas att bakterier som andas med hjälp av järn är särskilt effektiva nedbrytare. Järn finns bland annat i sprickor runt de tömda bergrummen. Bakterier gör sig av med restprodukter som de inte har någon nytta av, och genom att undersöka resterna går det att se vad bakterierna brutit ned. Hon har även funnit slående likheter mellan bakterier i förorenad granit och bakterier från andra områden, där en aktiv nedbrytning pågår. Resultaten visar att biologisk nedbrytning mycket väl skulle kunna användas för att rena den förorenade graniten.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Sara Eriksson
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 25 86
E-post: sara.eriksson@gmm.gu.se

Handledare: Lotta Hallbeck, Tel: 0301-211 29 eller 0301-104 34, Mobiltfn: 076-805 20 48 E-post: vita.vegrandis@telia.com

Avhandlingen har titeln: “Natural attenuation of petroleum hydrocarbons in anaerobic granitic groundwater – The significance of biodegradation”
På svenska: “Naturlig minskning av petroleum i syrefritt grundvatten – betydelsen av biologisk nedbrytning”.

Disputationen äger rum: Fredagen den 20 januari kl 10.00 i sal Karl Kylberg, Medicinaregatan 9, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera