Artikel från Uppsala universitet
18 januari 2006

Utseende viktigt när kvinnor beskrivs i barnlitteratur

Hanna Sveen har jämfört hur manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs i viktoriansk barnlitteratur och modern barnlitteratur. Resultaten visar att utseende fortfarande är något som främst beskrivs hos kvinnor och flickor. Hanna Sveen försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 januari.

Hanna Sveen har undersökt adjektiv som beskriver karaktärer i brittisk barnlitteratur. Hon har studerat litteratur från två epoker; viktorianska barnböcker (1800-tal) och moderna barnböcker (sent 1900-tal).

Hennes resultat visar att karaktärsbeskrivningarna i den viktorianska barnlitteraturen är idealistiska. Karaktärerna framställs som förebilder för de unga läsarna. Den moderna barnlitteraturen innehåller mer realistiska porträtt av karaktärerna, och barnen har sannolikt lättare att identifiera sig med dem. De moderna karaktärerna har både positiva och negativa egenskaper, medan de viktorianska karaktärerna främst ges positiva egenskaper.

De traditionella könsrollerna från den viktorianska eran speglas i den tidens barnlitteratur, medan beskrivningarna av kvinnliga och manliga karaktärer är mer blandade och olika i de moderna texterna. Särskilt beskrivningarna av kvinnliga karaktärer hemfaller åt stereotypa beskrivningar i den viktorianska barnlitteraturen, både i vilka egenskaper som beskrivs och hur de beskrivs. Till exempel beskrivs främst utseendet hos viktorianska kvinnliga karaktärer, medan beskrivningar av mentala egenskaper lyser med sin frånvaro. 33 procent av beskrivningarna av de manliga viktorianska karaktärerna handlade om mentala egenskaper, medan motsvarande siffra för de kvinnliga viktorianska karaktärerna endast var 16 procent.

I den moderna litteraturen har siffrorna blivit bättre. De manliga karaktärerna gavs mentala egenskaper i 36 procent av fallen, medan de kvinnliga karaktärerna beskrevs utifrån mentala egenskaper i 37 procent av fallen.

I den moderna barnlitteraturen hade Hanna Sveen svårare att se klart definierade beskrivningsmönster utifrån kön. Hon noterade dock att utseende fortfarande är något som främst beskrivs hos kvinnliga karaktärer.

– Den här typen av studie kan synliggöra mönster i karaktärsbeskrivningar som vi som läsare kanske bara anar, eller är helt omedvetna om. Det är viktigt att synliggöra dessa mönster eftersom vi påverkas av vad vi läser. Jag tror att barn kan ta till sig stereotypa uppfattningar om könsroller om de läser litteratur med stereotypa könsbeskrivningar, säger Hanna Sveen.

Kontaktinformation
Hanna Sveen kan nås på tel 070-246 17 23 eller e-post hannasveen @hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera