Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2006

Trygghets- och omställningsavtal viktiga komplement till arbetsmarknadspolitiken

Att trygghets- och omställningsavtal utgör viktiga och dessutom livskraftiga komplement till den svenska arbetsmarknadspolitiken visar Gabriella Sebardt i sin avhandling som läggs fram vid Stockholms universitets juridiska institution.

Under snart 40 år har arbetsmarknadens parter genom egna överenskommelser fyllt ut såväl A-kassa som arbetsmarknadspolitiska program med extra ersättning och så kallade anställningstrygghetsskapande åtgärder. Kollektivavtalsformen som utvecklas kontinuerligt finns inom alla sektorer, från stat, kommun och landsting, till kooperationen och det privata näringslivet. Förutom en kartläggning innehåller avhandlingen även en djupstudie av det tongivande Omställningsavtalet SN-PTK, förvaltat av TRR Trygghetsrådet, samt en jämförelse mellan de svenska avtalslösningarna och regleringsmodeller i Japan och England.

Gabriella Sebardt är verksam som forskare vid Stockholms universitets juridiska institution och innehar utöver en juris kandidatexamen också en magisterexamen i Industrial Relations från London School of Economics.

Dotorsavhandlingens titel: Redundancy and the Swedish Model

Disputationen äger rum fredagen den 20 januari kl 10.00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Opponent är professor Silvana Sciarra, Diparimento di Diritto Privato, Florens, Italien.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Kontaktinformation
Gabriella Sebardt nås på tel 0732 – 500 773 eller e-post: gabriella.sebardt@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera