Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2006

Avhandling förklarar ouppmärksamhet i trafiken

När man kör bil i svåra trafiksituationer, eller när man distraheras från bilkörningen koncentreras blicken till vägens mitt och man förlorar i uppmärksamhet. Det visar psykologen Trent Victor i sin avhandling som han försvarar vid Uppsala universitet den 20 januari.

Ouppmärksamhet anses vara den största enskilda orsaken till trafikolyckor. I en tidigare amerikansk studie visar videoinspelningar av personer när de krockar i verklig trafik att de tittar bort från vägen i precis fel ögonblick före krocken. Trent Victor undersöker sin avhandling mekanismerna bakom ouppmärksamhet genom studier av ögonrörelse i distraherande situationer, men även genom att visa hur nya tekniska system, så kallade uppmärksamhetsstödssystem, kan motverka ouppmärksamhet i framtida fordon.

– Vårt seende är uppdelat i två olika funktioner: seende för handling och seende för identifiering, och dessa kan kopplas till ögonrörelsedata och körprestation. Uppmärksamhet är en samverkan mellan handlingsdriven, stimulidriven och målinriktad uppmärksamhet, förklarar Trent Victor.

Avhandlingens experimentella studie av ögonrörelser visar att man i stort sett bara tittar mot vägens mitt, inte mot hastighetsmätare eller omgivande trafik, när man kastar en blick tillbaka mot vägen då man knappar på en mobiltelefon, fingrar med navigationssystem, eller läser e-post. När man pratar i telefon eller med passagerare, eller räknar i huvudet, fastnar blicken i vägens mitt och man kastar färre blickar mot omgivande trafik och hastighetsmätare. Även i mer krävande körsituationer, som på smala landsvägar och i kurvor, koncentreras blicken mot vägens mitt. Sammantaget kan detta beteende förklara brister i uppmärksamhet.

Avhandlingens resultat förklarar till exempel varför reaktionstid, men inte filhållning, försämras när man lyssnar till komplex information eller räknar i huvudet. Den visar också att omvärldsuppfattningen försämras när man använder radio eller telefon eftersom man prioriterar den viktigaste informationen – vägens mitt – för att behålla kontroll över fordonet.

Forskningen genomfördes som ett industridoktorandprojekt på Volvo Technology med universitetsanknytning till Uppsala universitet. En rad tekniska hjälpmedel mot ouppmärksamhet som baseras på förarens ögon- och huvudrörelser utvecklades och testades i projektet och redovisas i avhandlingen. Exempel på sådana uppmärksamhetsstödsystem (Attention Support) är:

1. Distraction Alerts – system som leder uppmärksamheten tillbaka mot vägen med blinkande ljus om föraren är visuellt eller mentalt distraherad
2. Uppmärksamhetskänsliga körstödssystem (t ex adaptiva farthållare eller kollisionsvarningar)
3. Display för perifert seende. Med ändrad textstorlek på exempelvis hastighetsmätare kan den uppfattas även då man håller blicken på vägen.
4. System som hjälper föraren att hålla kursen och stanna i sin fil.
5. System som t ex förhindrar inkommande samtal, när trafiksituationen kräver det.

Trent Victor har framför allt arbetar med de två första systemen.

Kontaktinformation
Trent Victor kan kontaktas på tel: 031-322 66 51 eller via e-post trent.victor@volvo.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera