Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2006

Svenska forskare topprankas i internationellt forskningsprogram

Fysikerna Igor Abrikosov (Linköpings universitet),Rajeev Ahuja och Börje Johansson (Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan) är några av de forskare som rankas allra högst i ett internationellt forskningsprogram om geovetenskap som drivs av ESF, European Science Foundation.

Deras forskningsprojekt handlar om att förstå jordens inre och innehåller banbrytande inslag, som till exempel undersökning av materia under ännu högre tryck och temperaturer (för att simulera jordens inre) än vad som tidigare gjorts.

– Forskningen  är viktig  för att förstå evolutionen och jordens dynamik och kan på lång sikt ge ökade möjligheter att t ex förutse jordbävningar. Faktum är att vi idag vet mindre om vår egen jord än om rymden, säger Börje Johansson, professor i fysik.

Sverige förbättrar sitt redan goda internationella anseende inom den naturvetenskapliga forskningen, då tre ansökningar med svenska forskare rankas inom den högsta kategorin inom ESF:s EUROCORES-program “European Mineral Sciences Initiative”. ESF:s så kallade EUROCORES-program syftar till tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från olika europeiska länder. Granskningen står ESF för, och forskningsfinansiärer i respektive medlemsland står för medlen. Vetenskapsrådet finansierar de svenska forskarnas medverkan med start januari 2006 och tre år framåt.

Teoretiska fysiker möter experimentella geovetare Forskningsprogrammet “European Mineral Sciences Initiative” syftar till att föra samman experimentalister inom geovetenskap med forskare som sysslar med beräkningar. I programmet studeras minerals egenskaper med hjälp av fysikbaserade experimentella tekniker och avancerade datasimuleringar.
Konkurrensen är stor och ansökningarna som topprankas är i världsklass. Av totalt 48 ansökningar rekommenderas 13 stycken för finansiering av ESF.
– Det är glädjande att se hur väl svenska forskare hävdar sig i den internationella konkurrensen, säger Jonas Björck, forskningssekreterare Vetenskapsrådet.

Svenska fysiker med i toppen
Allra högst rankas ett forskningsprojekt som handlar om att förstå jordens inre, “Mineralogy and Chemistry of Earth´s Core”. Projektet involverar sex forskargrupper från Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien. Från Sverige deltar Igor Abrikosov, Rajeev Ahuja och Börje Johansson. Forskningsledare är Leonid Dubrovinsky (svensk medborgare) vid Bayreuth Universität i Tyskland, tidigare Uppsala universitet. Forskargruppen har redan ett etablerat samarbete med flera publicerade artiklar i väl ansedda vetenskapliga tidskrifter. Nyligen gjorde de upptäckten att jordens kärna, som man hittills trott bestå av järn uppblandat med en del nickel, även skulle kunna innehålla magnesium.

Som nummer två på listan finns forskningsprojektet “Subgrain Structure Development in Rocks and Metals” där huvudsökande är Sandra Piazolo, docent i geologi vid Stockholms universitet.

Det tredje forskningsprojektet med svenskt deltagande återfinns på plats nr fyra och heter “Magnetism and Microstructure: From the Nanometre to the Planetary Scale” och har Ulf Hålenius, professor vid Naturhistoriska riksmuseet, som en av huvudsökandena.

Mer information:
Pressbilder finns på www.vr.se under Press och nyheter.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Börje Johansson, professor Uppsala universitet/Kungliga Tekniska högskolan, 08-790 8823, 070-417 54 52, borje.johansson@fysik.uu.se Igor Abrikosov, professor Linköpings universitet, 013-285650, 0709-295650, igor.abrikosov@ifm.liu.se Jonas Björck, forskningssekreterare Vetenskapsrådet, 08-546 44 203, 070-889 7805, jonas.bjorck@vr.se

Eva Högström,
Informationsansvarig,
Ämnesgruppen för naturvetenskap och teknikvetenskap
08 – 546 44 345
eva.hogstrom@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera