Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2006

Handelshögskolan i Stockholm avyttrar konferensverksamheten Skogshem & Wijk, fastigheterna på Lidingö samt utbildningsföretaget Mgruppen

Handelshögskolan i Stockholm har tecknat avtal om att avyttra konferensverksamheten Skogshem & Wijk jämte fastigheter belägna på Lidingö till ett konsortium bestående av bl.a. IT-entreprenören Peter Eriksson, ledarskapskonsulten Göran Garberg, fastighetsrådgivaren Lars Rydén samt fastighetsanalytikern Göran Råckle.

Handelshögskolan har samtidigt tecknat avtal om att avyttra utbildningsföretaget Mgruppen till ett konsortium bestående av bl.a. Jonas Ridderstråle, Johan Stein, samt Erik Swartz. Mgruppens huvudsakliga verksamhet är förlagd på Skogshem & Wijk.

Handelshögskolan i Stockholm förvärvade fastigheterna och verksamheterna år 2000 och har därefter investerat i fastigheternas och verksamheternas utveckling. Den sammanlagda köpeskillingen motsvarar bokfört värde och överlåtelsen beräknas vara genomförd per den 1 mars 2006.

Kontaktinformation
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rydin, Styrelseordförande Handelshögskolan Förvaltning AB

Tel: 070-833 62 90
E-post: anders.rydin@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera