Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2006

Strokefallen ökar mest bland kvinnor

Antalet strokefall har ökat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Störst är ökningen bland kvinnor, 33 procent på drygt tio år. Motsvarande siffra för männen är 19 procent. Det visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet.

– Någonting har hänt som gör att människor, och framför allt kvinnor, idag drabbas oftare av stroke. En hypotes är att samhället och arbetslivet förändrats på ett sätt som påverkat kvinnors hälsa mer än mäns, säger folkhälsovetaren Jennie Medin, som står bakom studien.

Hon har gått igenom Socialstyrelsens patientregister, där hon studerat antalet strokefall i åldersgruppen 30-65 år från 1989 till 2000.

Avhandlingen visar att det finns en viss koppling mellan organisationsförändringar, arbetsrelaterad stress och stroke.

– Det tycks som att de som insjuknar ofta har varit med om organisationsförändringar på arbetsplatserna, ofta i samband med nedskärningar. Dessa skedde inte minst under 90-talet på arbetsplatser där kvinnor arbetar, säger Jennie Medin.

Studien visar också att sannolikheten för stroke är lägre för personer med arbeten som innefattar både höga krav och hög kontroll. Den som däremot har låg kontroll i sitt arbete men ändå höga krav löper större risk att insjukna.

Personer som drabbas av stroke är jämfört med normalbefolkningen sjukskrivna mer under de tre åren närmast innan stroken inträffar. Rehabiliteringen är framför allt inriktad på att återställa kroppsliga funktioner och att patienterna ska fungera i vardagssituationer. Den är i mindre utsträckning inriktad på återgång till arbete.

– Rehabiliteringen är alltså anpassad till gamla människor. Personer i 45-50-årsåldern har helt andra behov. Därför är det viktigt att man efter att den medicinska rehabiliteringen är färdig fokuserar även på andra faktorer, som individens förmåga att ta kontroll över sin situation, handlingskraft och självförtroende, säger Jennie Medin.

Hennes avhandling understryker behovet av att studera stroke bland yngre personer närmare. Frågor som behöver belysas är till exempel varför antalet strokefall ökar, och främst hos kvinnor. Vilka riskfaktorer har tillkommit under de senaste 20 åren? Och vad kan man göra för att förebygga det? Avhandlingen visar också på behovet av könsspecifika studier.


Jennie Medin arbetar vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Institutionen för hälsa och samhälle. Avhandlingen heter Stroke among people of working age – from a public health and workinglife perspective.

Disputationen sker fredagen den 13 januari kl 13.00 i Aulan, Hälsans Hus, Universitetssjukhuset i Linköping.

Kontaktinformation
Jennie Medin nås på 013-22 14 20 eller 0708-77 22 09, e-post: jennie.medin@ihs.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera