Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2006

Sambandet mellan rökning och reumatoid artrit förklaras i ny modell

Forskare vid Karolinska Institutet ger oss nya insikter om varför rökning kan ge upphov till reumatoid artrit, en av de vanligaste kroniska inflammationsssjukdomarna. Resultaten presenteras i januarinumret av den ledande reumatologtidskriften Arthritis & Rheumatism.

Reumatoid artrit (RA) är en av de vanligaste kroniska inflammationsssjukdomarna och en sjukdom där man ännu inte känner till uppkomstmekanismerna. Rökning är den största kända riskfaktorn för RA när det gäller miljön, men man vet inte mycket om på vilket sätt detta sker. HLA-DR SE-gener (shared epitope genes)utgör den bäst kända genetiska riskfaktorn för RA. Men vilka immunreaktioner som styrs av denna gener vet man ännu inte.

För bättre förståelse av hur rökning och HLA-DR SE-gener samverkar vid RA har en forskningsgrupp vid Karolinska Institutet fokuserat på sjukdomens speciella autoimmuna kännetecken: immunitet mot proteiner som innehåller en särskild aminosyra, citrullin, som normalt inte förekommer i protein. Det är sällsynt med antikroppar mot citrullinmodifierade proteiner hos friska personer och relativt sällsynt vid andra inflammatoriska tillstånd. Antikroppar mot dessa proteiner är dock vanliga hos omkring två tredjedelar av RA-patienterna och kan vara en underliggande faktor för att utveckla sjukdomen. För att undersöka om rökning och SE-gener utlöser immunreaktioner mot citrullinerade proteiner genomförde gruppen en fall-kontrollstudie i vilken patienter med nyligen debuterad RA deltog. Resultaten tyder på att rökning kan vara den faktor som utöser den autoimmun och skadliga immunreaktionen mot citrullinmodifierade proteiner, och att dessa immunreaktioner är särskilt starka hos individer som bär på HLA DR SE-generna.

Studiens 930 patienter med nyligen debuterad RA, som hämtades från Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis Study Group, var i åldrarna 18 till 70 år. Lika många friska kontrollpersoner identifierades genom matchning med avseende på ålder, kön och bostadsområde.
Alla deltagare fick fylla i frågeformulär om sina tidigare och nuvarande rökvanor, och de lämnade dessutom blodprov för genetisk undersökning. Dessutom undersöktes celler från lungorna från rökare respektive icke-rökare och man såg i dessa prover att rökning orsakar en citrullinering av proteiner i lungcellerna.

Baserat på dessa studier har forskarna nu kunnat beskriva en möjlig mekanism för hur rökning kan orsaka reumatoid artrit, vilken byugger på att
(1) rökning orsakar citrullinering av proteiner i lungorna; (2) hos individer med visa genetiska anlag (bärare av HLA-DR SE-gener) uppstår en immunreaktion mot de citrullinerade proteinerna. (3) Denna immunreaktion leder hos vissa indiuvider till inflammation i lederna, beroende på att citrullinerade proteiner är vanligt förekommande också i ledvävnad.

– Den anmärkningsvärda interaktionen mellan gen och miljö som iakttogs i fall-kontrollstudien tillsammans med immunfärgning för citrullinerade proteiner kan nu ge en ledtråd till de molekylära mekanismer som har betydelse för utveckling av sjukdomen hos en del av RA-patienterna, säger professor Lars Klareskog vid Karolinska Institutet.

– Vi kan därmed få nya möjligheter både att förutsäga och förstå debuten av RA och att i framtiden sätta in behandling mot händelser som kan framkalla RA innan kliniska symtom uppträder, säger han.

Publikation: A New Model for an Etiology of Rheumatoid Arthritis: Smoking May Trigger HLA-DR (Shared Epitope)-Restricted Immune Reactions to Autoantigens Modified by Citrullination, Klareskog L, Stolt P, Lundberg K, Källberg H, Bengtsson C, Grunewald J, Rönnelid J, Erlandsson Harris H, Ulfgren A-K, Rantapää-Dahlqvist S, Eklund A, Padyukov L, Alfredsson L och Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis Study Group. Arthritis & Rheumatism, januari 2006, 54: 53-61.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Professor Lars Klareskog, Institutionen för medicin, Solna, Enheten för reumatologi vid Karolinska Institutet.
Tel: 08-51774529, 070-5227788
E-post: lars.klareskog@medks.ki.se.

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel:08-52483895, 070-2243895
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera