Artikel från Umeå universitet
11 januari 2006

Höga halter av mögelsvampar kan övervakas med ny teknik

Qing-Yin Zeng, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling nya tekniker för att identifiera mögelsvampar. Teknikerna kan användas till att övervaka halten av svampsporer i olika miljöer.

Mögelsvampar finns överallt i våra inom- och utomhusmiljöer. Många svampar producerar hälsofarliga ämnen. En person som utsätts för höga doser av svampsporer kan få symptom som t.ex. allergi, astma, trötthet och infektioner. För att skydda folkhälsan är det därför viktigt att kunna detektera, kvantifiera och karakterisera mögelsvampar i våra levnads- och arbetsmiljöer.

De traditionella metoder som används för att identifiera mögelsvampar baseras på odling – något som är väldigt tidskrävande. Dessutom kan inte alla sporer odlas i odlingsmedia, det leder ofta till att den verkliga koncentrationen av mögelsvampar underskattas. Används i stället molekylära metoder som bygger på information från DNA är det möjligt att snabbt detektera och identifiera svamparna. Qing-Yin Zeng har i sin avhandling utvecklat 48 system för att detektera mögelsvampar. Systemen har visat sig vara högst specifika till 25 arter av mögelsvampar som är vanligt förekommande i våra levnads- och arbetsmiljöer. Metoderna har potential för att användas till klinisk diagnostik och för att övervaka folkhälsorelaterade miljöer.

För att kvantifiera antalet svampsporer i miljöprover har Qing-Yin Zeng använt realtids-PCR. Det är en genetisk metod som gör det möjligt att ta fram ett stort antal kopior av ett önskat DNA-segment. I avhandlingen har Qing-Yin Zeng utvecklat fyra realtids-PCR-system för att detektera och kvantifiera de två mögelsvamparna Wallemia sebi och Cladosporium. Höga halter av de två mögelsvamparna återfanns i kostallar och på platser där timmer och trä hanteras. Detta kan medföra hälsorisker för människor som arbetar i dessa miljöer under en längre tid. Det är därför viktigt att kunna övervaka koncentrationen av mögelsvampar.

Onsdagen den 18 januari försvarar Qing-Yin Zeng, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Development of molecular techniques for fungal diagnostic research”, svensk titel “Utveckling av molekylära tekniker för diagnostik av mögelsvampar”.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Umeå. Fakultetsopponent är Docent Aino Nevalainen, National Public Health Institute, Finland.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Qing-Yin Zeng
Telefon: 090-17 61 14
E-post: qingyin.zeng@molbiol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera