Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2006

Varje betacell har ett unikt svarsmönster

Varje insulinproducerande ß-cell har ett eget sätt att svara på högt blodsocker, visar Natalia Gutavsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 13 januari.

Insulinet i människokroppen produceras av ß-celler i de s.k. langerhansska öarna i bukspottkörteln (pankreas). De här cellerna stimuleras av högt blodsocker (glukos) så att insulinet frisätts. Störningar i regleringen av insulinet i kroppen resulterar i olika former av diabetes.

Tidigare trodde man att ß-cellerna var ganska lika i sin funktion, men avhandlingen visar att varje individuell cell har sitt eget mönster när det gäller svarstid och grad av respons. Der är viktigt att veta hur dessa egenskaper styrs i ß-celler med tanke på att det vid typ 2-diabetes tar längre tid för ß-cellerna att svara på en stimulering och att styrkan i svaret är lägre.

Det individuella, cellspecifika svaret på glukos har konstaterats i ß-celler från möss med diabetes och fetma. Däremot förlorade sådana ß-celler sin specifika responstid när de stimulerades med substanser som påverkar den mitokondriella metabolismen (ämnesomsättningen i cellen) eller membrankanalerna. Detta indikerar att dessa specifika funktioner är störda vid typ 2-diabetes och fetma.

Mitokondriernas aktivitet före stimuleringen verkar bestämma responstiden hos ß-cellerna. Det betyder att energinivån hos ß-cellerna är viktigt för att de ska kunna reagera snabbt, vilket är en viktig aspekt på ß-cellernas funktion vid långvarig fetma och diabetes.

Natalia Gustavsson är doktorand vid enheten för histologi med cellbiologi, tel. 090-786 78 65, e-post: natalia.gustavsson@histocel.umu.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 13 januari vid Inst. för integrativ medicinsk biologi (IMB) och har titeln Cell-specific Ca2+ response in pancreatic ß-cells. Svensk titel Cell-specifika calciumsvar i pankreatiska ß-celler.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal BiA201, Biologihuset, A-flygeln.
Fakultetsopponent är Peter Bergsten, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera