Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2006

Överföring av fågelinfluensa till människor kan vara större än man tidigare trott.

Nära kontakt med sjuka eller döda fåglar tycks krävas.En ny studie tyder på att det finns ett samband mellan direktkontakt med döda eller sjuka fåglar och influensaliknande sjukdom hos människor och att överföringen sannolikt är vanligare än förväntat enligt en ny studie som redovisas i utgåvan den 9 januari av Archives of Internal Medicine, en av JAMA/Archives tidskrifter.

Anna Thorson, med. dr., fil. dr., från Karolinska Institutet, Stockholm, och kollegor har analyserat uppgifter från intervjuer som genomförts med hushåll i FilaBavi, ett vietnamesiskt kontrollområde i Bavi-distriktet, nordvästra Vietnam, med bekräftade fall av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) hos tamfåglar, subtyp H5N1. Forskarna lät 45 478 slumpvis utvalda personer i distriktet svara på screeningfrågor om exponering för fåglar och influensaliknande sjukdomar (definierade som en kombination av hosta och feber). Studien genomfördes mellan den 1 april och den 30 juni 2004.

Som bakgrundsinformation förklarar författarna att det i Vietnam har pågått en HPAI-epidemi hos fåglar, subtyp H5N1, sedan 2003, trots regeringens åtgärder att eliminera insjuknade fåglar från flocken. “Förutom att fåglarna är en viktig inkomstkälla, hålls tamfåglar i många hushåll på landet för eget behov. Den aktuella fågelepidemin är därför inte enbart ett allmänt hälsoproblem utan också ett ekonomiskt bakslag för många vietnameser på landsbygden. Forskarna noterar att Vietnam är det land som drabbats hårdast av den pågående H5N1-epidemin med 87 bekräftade fall av HPAI hos människor (med 38 dödsfall) och 1 838 verifierade utbrott bland fåglar i juli 2005.

I denna studie fann forskarna att totalt 8 149 personer (17,9 procent) rapporterade influensaliknande sjukdom, 38 373 personer (84,4 procent) bodde i hushåll som höll tamfåglar och 11 755 (25,9 procent) bodde i hushåll som rapporterade sjuka eller döda tamfåglar. Forskarna anger att det faktum att det fanns fåglar i hushållet inte utgjorde någon riskfaktor för att utveckla en influensaliknande sjukdom, men att ha direktkontakt med sjuka eller döda fåglar utgjorde den största risken för influensaliknande sjukdom.

– Att ha låg socioekonomisk status, vara kvinna, barn eller en äldre person utgjorde också riskfaktorer för sjukdomen, säga Anna Thorson.

Forskarna uppskattar att mellan 650 och 750 fall kan hänföras till direktkontakt med sjuka eller döda fåglar.

– Våra resultat från en stor epidemiologisk populationsbaserad studie inom ett område med pågående HPAI-epidemi hos fåglar visar på en högre förekomst av HPAI bland människor än man tidigare har varit medveten om. Resultaten tyder på att symtomen oftast är relativt lindriga och att det behövs nära kontakt för överföring till människor, avslutar hon.

Arch Intern Med. 2006;166: 119-123.
Denna studie har genomförts med finansiellt stöd från Smittskyddsinstitutet. Det demografiska kontrollområdet FilaBavi finansieras av Avdelningen för forskningssamarbete inom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida/SAREC, Stockholm). Finansiärerna har inte varit delaktiga i forskningsprocessen.


För ytterligare information kontakta:
Anna Thorson, med. dr., fil. dr., 08-517 765 42, 073-995 39 72, e-post: anna.thorson@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, 08-524 838 95, 070-224 38 95, katarina.sternudd@ki.se
JAMA/Archives Media Relations Department, +1-312-464-JAMA (5262), e-post: mediarelations@jama-archives.org

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera