Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2006

Drygt 3,6 miljoner kronor till Umeå universitet för EU-projekt

Adi Anani, universitetslektor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik och koordinator för projektet, har tilldelats över 3,6 miljoner kronor (390 000 euro) av EU:s generaldirektorat för utbildning och kultur.

– Det är väldigt roligt att ansökan beviljats. Det är första gången som Umeå universitet har utsetts till både anslagsmottagare och koordinator av ett EU:s Tempusprojekt, säger Adi Anani.

Tempusprogrammet ger universitet inom EU en möjlighet att samarbeta om utbildningsfrågor och med utveckling av den högre utbildningen med universitet på Västra Balkan, i Östeuropa, Centralasien och med universitet i partnerländer runt Medelhavet. Tempus grundades 1990 direkt efter Berlinmurens fall.

ICT Learning Pentagram, ICT-LEAP, heter projektet som leds av Adi Anani och som nu beviljats EU-medel.

Projektet kommer att etablera ett nätverk inom e-utbildning, nätbaserad utbildning, mellan partnerländerna runt Medelhavet, MEDA-länderna, och EU och ge dem tillgång till EU:s e-utbildning och kompetens. Med ICT-LEAP kan universitet inom MEDA och EU följa utvecklingen inom e-utbildningen. ICT-LEAP kommer bland annat att erbjuda teknikträning och ett nätverk av e-lärandecentra.

MEDA-länderna består bl.a. av: Algeriet, Egypten, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestinska myndigheten, Syrien och Tunisien.

Projektets konsortium inkluderar förutom Umeå universitet och Dortmund universitet i Tyskland, två palestinska och ett jordanskt partneruniversitet. Två universitetsrektorer är direkt engagerade i projektet.

– Projektet ger våra partneruniversitet i MEDA-länderna tillgång till globala utbildningsmöjligheter. Jag är övertygad om att ICT-LEAP också kommer att bidra till regional stabilitet och utveckling. Projektet förväntas också expandera till andra regioner, säger Adi Anani. Och för Umeå universitet betyder det att den internationella profileringen stärks och att universitetet förutom ökad erfarenhet och förhöjd kvalitet i e-utbildning också får förbättrat rekryteringsläge, fortsätter Anani.

– Jag är som sagt väldigt glad för att projektet nu kan bli verklighet. Jag initierade projektet för mer än ett år sedan och skrev ansökan i december 2004 men jag uppskattar stödet och uppmuntran från elektronikgruppen och prefekten vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik samt från konsortiets medlemmar. Dr. Regis Cabral var med sin EU-erfarenhet också till stor hjälp vid ansökan, säger Anani.

För mer information om TEMPUS programmet, se:
http://europa.eu.int/tempus

Kontaktinformation
För mer information om projektet, kontakta gärna:
Dr. Adi Anani, Umeå universitet, institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Tel: 090 – 786 63 38
E-post: adi.anani@tfe.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera