Artikel från vr_admin
3 januari 2006

Granvirke efter Gudrun spåras med radar

Kvarlämnat virke som ökar risken för insektsangrepp ska kartläggas med radar. Kartläggningen sker med hjälp av en flygburen radar, CARABAS, ursprungligen framtagen för att upptäcka gömda militärfordon som döljs i vegetationen.

I januari påbörjar FOI på uppdrag av Skogsstyrelsen flygningarna över det stormdrabbade området.

I dagsläget är mer än två tredjedelar av det stormfällda virket efter Gudrun omhändertaget. Om betydande mängder granvirke blir liggande utspritt i skogen över nästa sommar ökar riskerna för omfattande insektsangrepp på levande skog de följande åren.

Skogsstyrelsen har därför beslutat att med hjälp FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) använda en ny radarteknik, CARABAS, för att kartlägga de områden där rester av granvirke fortfarande finns kvar. Inventeringen kommer att följas upp i fält av Skogsstyrelsens personal och berörda markägare kommer att informeras om kvarvarande granvirke.

– Vår förhoppning är att den här tekniken ska hjälpa oss att hitta kvarliggande träd, och ge oss en bra möjlighet att informera om var särskilda insatser måste till för att vi ska undvika massiva insektsangrepp, säger Magnus Fridh, projektledare för Skogsstyrelsens stormanalysprojekt.

Det är FOI och Ericsson Microwave System som tillsammans utvecklat CARABAS. Tekniken är världsunik och ursprungligen framtagen för militära ändamål. Systemet bygger på radiovågor med låg frekvens som kan urskilja föremål trots regn, snö och kraftig vegetation. Utrustningen är installerad i plan från Försvarets materielverk (FMV) som flyger över de stormfällda områdena under andra halvan av januari.

– Det här är ett strålande exempel på hur militär teknik kan användas för civila tillämpningar, säger Lars Ulander, forskningschef på FOI. Tekniken är mycket intressant för olika typer av karteringsändamål.

Det område som ska inventeras är Kronobergs län, södra delarna av Jönköpings län, Tranemo och halva Hylte kommun. Resultaten ska vara färdiga i början av mars.

Kontaktinformation
Magnus Fridh
projektledare Stormanalysprojektet Skogsstyrelsen
tel: 036-15 57 15 mobil: 070-554 56 27

Lars Ulander
forskningschef FOI
tel: 013-37 80 44 mobil: 070-927 71 52

Åsa Ivarsson
presskontakt FOI
tel: 08-555 031 55 mobil: 070-444 77 55

Ida Northfell
pressekreterare Skogsstyrelsen
tel: 036-15 55 52 mobil: 070- 600 21 99

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera