Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2005

Monopol på sedelutgivning inte självklart

Att centralbanker har monopol på sedelutgivning är för de flesta lika självklart som att staten måste ha monopol på domstolar och polisväsende. Men historien visar att detta inte är självklart. I slutet av 1800-talet existerade i Sverige cirka 25 sedelutgivande banker som framgångsrikt konkurrerade med Riksbanken, tills denna fick sedelmonopol år 1904.

Per Hortlund vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har studerat långsiktiga förändringar i svenska affärsbankers soliditet och avkastning, sambanden dem emellan, och orsakerna till deras förändring. Han har också studerat det svenska sedelbankväsendets funktionssätt i slutet av artonhundratalet, och jämför dess verkan med centralbankregimen efter 1904 när Riksbanken fick sedelmonopol.

− Enligt “fribankteorin” kan penningutbudet med tävlande sedelbanker mer smidigt anpassas efter konsumenternas behov. Tävlande sedelbanker kommer också mer effektivt hålla varandra i schack och förhindra skadlig kreditexpansion, varför svängningar i penning- och kreditvolymer blir mindre, säger Per Hortlund.

Dessa teorier har tidigare varit svåra att empiriskt pröva eftersom det har varit svårt att få tag på bra data. Sverige är ett av få länder där det existerar bra bankstatistik från en sedelbankperiod och i och med Per Hortlunds avhandling har nu fribankteorins hypoteser empiriskt kunnat prövas.

Resultaten visar att penningmängden inte blev mindre elastisk efter att Riksbanken fick sedelmonopol. En slutsats är därför att frågan om sedelmonopol inte verkar spela så stor roll, i en liten öppen ekonomi där valutan motsvarar värdet av en viss mängd guld (guldmyntfot), och där centralbanken följer “spelets regler”.

− Ett sedelbankväsende kan dock fungera som ett trovärdigt sätt att binda ekonomin vid guldmyntfoten. Därigenom kan det skydda en ekonomi från de två onda ting som drabbade 1900-talets bankväsenden, nämligen inflation och systemhotande bankkriser, säger Per Hortlund.


Avhandlingen “Studies on Swedish Banking, 1870-2001” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm: e-post efi@hhs.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna:

Per Hortlund, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-7777 938
Mobil: 073 957 05 56
E-post: per.hortlund@ratio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera