Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2005

Ungdomars attityder till egenföretagande

Nyföretagande bland ungdomar, kvinnor och invandrare är en viktig fråga för Sveriges regering. Ett sätt att stimulera nyföretagande bland ungdomar är att de under gymnasieutbildningen får möjlighet att driva egna företag. Sara Cervantes, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har undersökt hur den här typen av gymnasieutbildning påverkar ungdomars attityder till egenföretagande.

Unga människor i Norrbotten kommer av tradition inte i kontakt med företagare. Då Sveriges regering och kommuner tycker att nyföretagande hos bland annat ungdomar är en viktig fråga, hoppas man stimulera till egenföretagande genom att ge entreprenörsutbildning i gymnasieskolan.
Elever får testa på att driva ett eget företag under ett läsår. Förhoppningen är att de, genom utbildningen, får se ett alternativ till att vara anställd.

Sara Cervantes, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har i sin forskning tittat på hur gymnasieelevernas attityder till att driva småföretag kan förändras genom entreprenörsutbildningen i gymnasieskolan.
Cervantes har börjat med att undersöka attityder mot ungdomar som resurs på arbetsmarknaden och entreprenörsskap specifikt hos personer med ledande befattningar i tre kommuner.
Sedan har hon också undersökt ungdomars attityder till att starta småföretag generellt och i en särskild kommun speciellt.

Sara Cervantes har bland annat kommit till slutsatsen ungdomar får en ökad insikt om vad det innebär att vara småföretagare. Men de får också en större insikt om vilka risker som finns.
En annan slutsats är att, trots att det finns goda intentioner hos ledarna i kommunerna, verkar det som om ungdomar inte kan positionera sig som egenföretagare innan de har andra erfarenheter.

Sara Cervantes disputerade den 19 december med avhandlingen “Attitudes towards starting small business – Youth and local authorities in a changing labour market”.

Upplysningar: Sara Cervantes, 0920-49 29 97, sara.cervantes@ltu.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-698 16 73, sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera