Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2005

Analysmodell minskar risken för ohälsosam inomhusmiljö

Att radon i hus inte är hälsosamt för de boende är känt sedan länge. Katarina Ljungquist, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har tagit fram en modell för att redan vid planering av nya bostäder kunna bedöma hur stora riskerna är att de boende blir sjuka av exempelvis radongaser.

När man ska dimensionera bärande konstruktioner jämförs lasten som påverkar exempelvis en balk med hur mycket balken klarar av att bära. Redan där kan man beräkna om konstruktionen fungerar.
Doktoranden Katarina Ljungquist har applicerat samma modell på husbyggande och risken för att de boendes hälsa ska påverkas negativt av inomhusmiljön.

Genom att ställa husets konstruktion mot faktorer som kan bidra till en ohälsosam inomhusmiljö, exempelvis radongas, kan man beräkna risken för ohälsa hos de boende.
Tanken är att modellen ska kunna användas redan i planeringsstadiet av nya byggnader.

Katarina Ljungquist har i sin forskning använt riskanalysmodellen för en fiktiv enfamiljsvilla som står på ett högriskområde för radon men också på en bostadsrättslägenhet där den oönskade händelsen är legionella bakterier i duschvatten.

Katarina Ljungquist kommer från Jönköping och tog civilingenjörsexamen i Luleå 1983. Hon har arbetat i 11 år som byggnadskonstruktör.
Hon disputerade med avhandlingen ” A probabilistic approach to risk analysis – A comparison between undesirable indoor events and human sensitivity” den 16 december.

Upplysningar: Katarina Ljungquist, 0920-49 23 53, katarina.ljungquist@ltu.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-698 16 73, sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera