Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2005

Ledningsförändringar på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

Samgåendet mellan IFL och Handelshögskolans vidareutbildning Executive Education, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, har fullföljts under 2005. Koncernen, gemensamt ägd av stiftelsen IFL och Handelshögskolan i Stockholm, går nu in i en ny fas med god ekonomi och ett starkt utbud av utbildningsprogram. Uppgiften för framtiden blir att från den gemensamma basen och i nära samspel med näringsliv, förvaltning och akademi bygga en ännu mer konkurrenskraftig programportfölj som kan föra fram det nya bolaget till en internationellt ledande position på marknaden för executive education. Inför den kommande uppgiften har beslutats om förändringar i styrelse och ledning.

I enlighet med tidigare plan kommer Executive Educations tidigare VD Hans Tson Söderström att lämna posten som arbetande styrelseordförande den 1 januari 2006. Han kvarstår som styrelseordförande i bolaget.

VD för bolaget, Jan-Mikael von Schantz, kommer under våren att lämna sin befattning. Jan-Mikael har, inkluderat tiden före samgåendet med Handelshögskolan, varit VD för bolaget under fem år.

− Integrationen mellan verksamheterna har genomförts enligt plan, och lyckats över förväntan – inte minst genom ett utmärkt arbete i ledning och organisation, säger Roland Fahlin, ordförande i Stiftelsen IFL.

− Vi vill betona, att bolaget under Jan-Mikaels ledning på ett förtjänstfullt sätt rustats för att på allvar ta upp konkurrensen med ledande internationella aktörer. Genom att kombinera IFL och Handelshögskolans styrkor i en gemensam stark plattform av kunder, kompetens, program och tjänster ser vi den kommande utvecklingen an med stor tillförsikt. Vi står inför en spännande framtidsinriktad fas, tillägger professor Lars Bergman, rektor på Handelshögskolan.


Om IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är ett av Europas främsta institut för avancerad ledar- och affärsutveckling. Det bildades 2005 då verksamheterna i Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och IFL – Institutet för Företagsledning fördes samman. Företaget tillhör Nordeuropas största producenter av ledarutbildning och erbjuder, i tillägg till sina skräddarsydda program, mer än 30 öppna utvecklingsprogram inom olika delområden av företagsledning. IFL vid Handelshögskolan finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Belgien och genom systerbolag även i Lettland.

IFL vid Handelshögskolan ägs av Stiftelsen IFL och Handelshögskolan i Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:

Lars Bergman, professor, styrelseledamot IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Rektor Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 90 12, e-mail: lars.bergman@hhs.se

Roland Fahlin, styrelseledamot IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, ordförande Stiftelsen IFL.
Tel: 08-650 36 05, e-mail: roland@fahlin.se

Peter Rovér, Marknads- & Informationschef IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 070-249 42 24 / 08-586 175 33, e-mail: peter.rover@ifl.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera