Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2005

Teori om kosmisk katastrofstyrkt av nya rön från Kina

För 480 miljoner år sedan inträffade en katastrof i vårt solsystem. En stor himlakropp sprängdes i asteroidbältet, och jorden utsattes för ett långvarigt och förhöjt bombardemang av stora meteoriter. Hypotesen är baserad på rön från kalkstensbrottet på Kinnekulle, och styrks nu av fynd från kinesisk kalksten.

Det är professor Birger Schmitz vid Geologiska institutionen på Lunds universitet som lanserat hypotesen om den stora katastrofen efter undersökningar av fossila meteoriter i kalkstenen från Kinnekulle. Av ett sextiotal kända fossila meteoriter kommer 95% från Kinnekule. Den röda och grå sten som bryts där används som golvplattor. Man hittar meteoriterna i lager som är 480 miljoner år gamla. Rönen visar att nedslagen har pågått under en period av flera miljoner år. Ungefär vid samma tid skedde en explosiv utveckling av livet på jorden. En rad nya arter uppkom, något som skulle kunna vara följden av att meteoritnedslagen skapade en miljö som stressade de livsformer som fanns till ny anpassning.
Nu har Birger Schmitz och hans medarbetare undersökt ett kalkstensberg vid floden Puxi, en biflod till Yangtzefloden. I berget kan man se lagerföljderna från den kosmiska katastrofens tid.
– Vi har tagit hem 400 kilo sten för vidare analyser, säger professor Schmitz, och även om bara en bråkdel ännu är genomgånget har vi indikationer på att fossila meteoriter av samma sammansättning som de som slog ner på Kinnekulle också slog ner i Kina. Det är ett viktigt fynd för vi talar ju om en global katastrof – hitintills har hypotesen varit baserad på en enda fyndort.
De fossila meteoriterna i Kinnekulle-kalkstenen är av skiftande storlek från 20 centimeter ner till en halv centimeter. Jorden bör dock även ha träffats av betydligt större himlakroppar som gett upphov till kratrar. Men erosion och andra geologiska processer hinner utplåna sådana spår på en halv miljard år.
För att kunna analysera materialet snabbare och på ett mindre resurskrävande sätt använder Birger Schmitz en metod han utvecklat under sina studier av Kinnekulle. Fossila meteoriter innehåller mycket litet av sina ursprungliga beståndsdelar. Det finns dock ett mineral som överlevt tidens tand. Det heter kromit. Det är av utomjordiskt ursprung och karakteristiskt för meteoriterna från Kinnekulle.
– Vi maler sönder och löser upp kalkstenen, och då bör vi hitta två eller tre kromitkorn per kilo kalksten. Vi har hitintills bara hunnit analysera 30 kilo av den kinesiska kalkstenen men redan funnit den förväntade mängden kromit. När vi har gått igenom alla 400 kilona kommer det bara att återstå en milligram kromit – men det är starkt belägg för att det verkligen hände något dramatiskt på jorden för 480 miljoner år sedan.

Kontaktinformation
För ytterligare information: professor Birger Schmitz nås på tel 046 222 78 69

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera