Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2005

Saliv skyddar magens slemhinna

Saliv kan förstärka magslemhinnans försvar mot magsår och bakterier. Det är kväveoxid i saliven som ger en skyddande effekt, visar resultaten från en färsk avhandling vid Karolinska Institutet.

Forskare vid Karolinska Institutet har tidigare upptäckt att stora mängder kväveoxid, NO, bildas i magsäcken varje gång vi sväljer vår saliv. Nu visar resultaten från en ny avhandling att när mänskligt saliv tillsattes till råttors magslemhinna ökade bildningen av NO samtidigt som slembildningen och blodflödet stimulerades. I avhandlingen presenteras även resultat som visar att svårt sjuka patienter som vårdas i respirator, och därför inte kan svälja sin saliv, helt saknar kväveoxid i magen. När de fick “konstgjord” saliv i form av ett tillskott av ämnet nitrit steg nivåerna av kväveoxid till normala.

– Dessa patienter drabbas ofta av stressmagsår och allvarliga infektioner på grund av sin svåra sjukdom, och en av förklaringarna skulle kunna vara bristen på kväveoxid i magen, säger Håkan Björne, doktorand vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet och verksam läkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Halterna av kväveoxid i magsäcken ökar om man äter spenat, rödbetor och annan nitratrik mat. Det beror på ett sinnrikt kretslopp i kroppen som börjar med att nitratet från maten tas upp i tarmen och sedan anrikas i saliven. Munnens bakterieflora tar vid och omvandlar nitratet till nitrit som sedan sväljs ner och bildar kväveoxid i den sura magsaften.

– Vi tror att grönsakers skyddande effekter mot både cancer och hjärt-kärlsjukdom delvis beror på deras höga halter av nitrat, som inte bara ger ökade nivåer av kväveoxid lokalt i magen utan även i resten av kroppen, säger Håkan Björne.

Avhandlingens titel:
The nitrite ion. Its role in vasoregulation and host defenses.

Doktorand Håkan Björne, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Mobil: 0704-846736
E-post: hakan.bjorne@karolinska.se

Disputationen äger rum:
Fredagen den 16 december 2005, kl. 9.00, Leksellsalen, Medicinhistoriska museet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Avhandlingens abstract och ramberättelse:
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-534-8/

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera