Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2005

Patientens uppfattning om kur påverkar resultatet av psykoterapin

Patientens föreställningar om vad som ska uppnås i en psykoterapi och på vilket sätt man ska hantera sina problem är avgörande för om terapin ska vara framgångsrik. De inledande samtalen mellan patient och terapeut har därför stor betydelse för att engagera patienten i en behandling som han eller hon kan ha hjälp av.

Människor som drabbas av psykiska problem formar sina egna föreställningar om vad som hjälpa dem med besvären. Dessa föreställningar kan handla både om vardagliga lösningar och formella behandlingar, såsom psykoterapi. Inom den psykoanalytiska teoribildningen finns två dominerande tankeströmningar om vad som är verksamt i psykoterapi – en som betonar insikt och en annan som betonar den mellanmänskliga relationen.

I Björn Philips avhandlingsprojekt studerades föreställningar om kur hos unga vuxna innan de påbörjade psykoanalytisk psykoterapi. Resultaten av terapierna och sambandet mellan patienternas föreställningar av kur och terapiutfallet undersöktes.

Projektet omfattade 134 patienter som var mellan 18 och 25 år vid terapins början. Den genomsnittliga terapilängden var 15 månader. Patienternas föreställningar om kur före terapin handlade exempelvis om att utforska tidigare erfarenheter, få en utomståendes perspektiv, finna och stärka det egna självet, få stöd och bekräftelse, bemästra och kontrollera, undvika och distrahera sig eller att någon annan ska göra något. Flertalet patienter hade föreställningar som var i linje med psykoanalytisk psykoterapi, föreställningar som betonade vikten av att bearbeta sina problem och uppnå självförståelse. Däremot rörde de mer sällan betydelsen av den mellanmänskliga relationen mellan patient och terapeut.

Utfallet av terapin undersöktes beträffande psykiatriska symptom, självskattad hälsa, allmän funktionsnivå, problem i mellanmänskliga relationer, självbild samt mognadsnivå i de inre bilderna av sig själv och andra. Patienterna visade förbättring enligt samtliga utfallsmått från tidpunkten före terapin till tidpunkten för behandlingens avslutning. Patienter som avbröt sina terapier i förtid hade föreställningar om kur som mer handlade om att avlägsna sig från sina problem, medan patienter som slutförde sina terapier hade föreställningar som mer handlade om att närma sig problemen. Patienterna förbättrades i så pass hög grad under terapin att det tyder på effekt av behandlingen snarare än spontanförbättring.

De inledande samtalen mellan patient och terapeut tycks ha stor betydelse för att engagera patienten i en behandling som han eller hon kan ha hjälp av. När patientens föreställningar om kur skiljer sig mycket från den behandlingsteori som terapin grundas på, är det viktigt att terapeuten på en gång är uppmärksam på det. Annars är risken stor att patienten antingen avbryter terapin i förtid eller genomför terapin utan att känna en allians med terapeuten och utan att förmå uppbåda tillräckligt med energi för att uppnå förändring.

Avhandling:
Ideas of cure related to psychotherapy outcome: Young adults in psychoanalytic psychotherapy

Författare:
Björn Philips, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, tel 070-629 9295, mail: bjorn.philips@sll.se

Disputationen har ägt rum.

Avhandlingens abstract finns på:
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-533-X


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera