Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2005

Ny teknik i bilmotor ger mindre utsläpp och effektivare bränsleanvändning

En avhandling av Stefan Byttner, doktorand vid Högskolan i Halmstad och vid Chalmers Tekniska Högskola, visar hur man kan styra återföring av förbrända gaser i bilmotorer med hjälp av jonströmmar. Genom att återföra de förbrända bränslegaserna till cylindern i bilmotorn kan bränslekonsumtion och utsläpp av kväveoxid minskas.

Återföringstekniken kallas EGR och står för Exhaust Gas Recirculation. Stefan Byttner har undersökt om det går att använda en signal som mäts med hjälp av tändstiftet (den så kallade jonströmssignalen) för att beräkna och styra olika parametrar i en förbränningsmotor.

Experiment har gjorts med en SAAB 9000 vid körning på E6:an utanför Halmstad. De visade att jonströmssignalen kan användas för att styra återföringen av bränslegaser på ett sådant sätt att önskad körbarhet uppnås och en bränslebesparing på upp emot fem procent erhålls vid körning i konstant hastighet på motorväg.

Fördelen med återföringen av bränslegaser är att man kan sänka förbränningstemperaturen och minska pumpförlusterna. Förbränningen i bilmotorn blir därmed mer miljövänlig.

Stefan Byttner disputerar på avhandlingen “Real-time Control of an SI Engine Using Ion Current Based Algorithms”, den 16 december kl. 10.15 i Wigforssalen, Högskolan i Halmstad.

Kontaktinformation
Stefan Byttner nås på tel 035-16 76 34, e-post: stefan.byttner@ide.hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera