Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2005

Protein försvarar växter mot skador och stress

Kunskapen om hur förändringar i miljön påverkar växter är ännu ofullständig. Biologen Nikolai Scherbak vid Örebro universitet har därför i sin doktorsavhandling undersökt hur ärtväxter försvarar sig mot olika typer av miljöstress. En ökad förståelse för hur växterna reagerar kan hjälpa oss att stärka olika grödors försvar mot negativ miljöpåverkan.

– Växter kan inte fly från ogynnsamma förhållanden, till exempel höga nivåer av UV-B-strålning, insektsangrepp med mera. Därför är det viktigt att de kan anpassa sig till stressfaktorer i miljön, berättar Nikolai Scherbak.

Han har undersökt tre nyupptäckta proteiner hos ärtväxter som spelar en viktig roll i växternas utveckling och försvar mot olika typer av miljöstress. När en växt utsätts för strålning eller skadas av insekter ökar förekomsten av proteinerna i cellerna, som ett försvar mot stress och för att hjälpa växten att anpassa sig till förändringen.

De tre proteiner som Nikolai Scherbak studerat tillhör en proteinfamilj vars funktioner ännu är relativt okända hos växter. Däremot är det känt att de hos människan har stor betydelse för bland annat blodtrycket och steroida hormoners omvandling och uppbyggnad.
– Det skulle kunna innebära att dessa växtproteiner även kan användas inom medicinen. Fortsatt forskning kommer att klargöra det, säger Nikolai Scherbak.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Nikolai Scherbak på telefon 019-30 10 34, 0763-133854 eller 0701-720754 eller e-post: nikolai.scherbak@nat.oru.se.

Bild på Nikolai Scherbak finns att hämta på följande adress: www.oru.se/press/bildarkiv/nikolai_scherbak

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera