Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2005

Okänd reformert sångbok manar till revolt mot katolicismen

En föga känd sångbok från den franska reformerta kyrkan står i fokus i Anne Ullbergs avhandling. Sångtexterna manar till revolt mot den katolska kyrkan och ifrågasätter dess religiösa makt. Anne Ullberg disputerar vid Uppsala universitet den 17 december.

Sångboken trycktes i 15 olika upplagor mellan 1533 och 1678 och hette i början “Nya julsånger” och “Nya sånger.” Förläggare och författare är anonyma och innehållet vittnar om en fientlig historisk kontext och ett konstant bekymmer att undkomma censuren.

Anne Ullberg intresserar sig för rollen dessa populärsånger hade för att sprida reformationens idéer. Hon har studerat andra historiska källor för att utröna hur sångerna användes på offentliga platser. Hon har även jämfört de olika upplagorna med varandra för att se hur texterna har korrigerats efter historiska händelser eller utvecklingen av teologin.

Flera av sångerna är satiriska och hånar det katolska prästerskapet och deras syn på nattvarden, som sätter prästen som medlare mellan Gud och människan. Många sånger pekar också på hur den katolska kyrkan skodde sig ekonomiskt på de fattigas bekostnad.

– De anhöriga till en avliden kunde köpa mässor för att den döde skulle slippa tillbringa lång tid i skärselden. Detta kritiseras i sångerna, berättar Anne Ullberg.

Vissa sånger uppmanar till revolt mot den katolska kyrkan och ifrågasätter dess andliga makt. I sångerna börjar folket hävda samvetets frihet och sin rätt att lägga sig i teologiska frågor.

– De här sångerna hjälper oss att se rikedomen i det oliktänkande som har format Europa och lett till religionsfrihet, säger Anne Ullberg.

Kontaktinformation
Anne Ullberg kan nås på tel 018-24 35 65, 0708-65 53 93 eller anne.ullberg@moderna.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera