Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2005

Förtidspensioner och utanförskap

Människor som nekas förtidspension är inte friskare än de som får förtidspension. Däremot är de mycket oftare arbetslösa, lågutbildade och har en utländsk bakgrund.

Det visar samhällsvetaren Berit Ydreborg i sin avhandling som läggs fram vid Linköpings universitet. Hon har analyserat närmare 300 ansökningar om förtidspension i en mellansvensk kommun. Två tredjedelar, 198 stycken, fick sin ansökan beviljad, och en tredjedel, 99 stycken, fick avslag.
Hon kunde inte hitta några signifikanta skillnader i hälsa mellan de två grupperna, medan de däremot skilde sig åt på en rad andra områden. Ett av de mest utmärkande var deras situation på arbetsmarknaden.

– Den som är arbetslös löper en sju gånger högre risk att få avslag på sin ansökan om förtidspension, konstaterar hon.

För att ha rätt till förtidspension ska en persons arbetsförmåga vara varaktigt nedsatt på grund av sjukdom eller nedsatt fysisk eller psykisk prestationsförmåga. En medicinsk bedömning om arbetsförmågan görs i relation till de arbetsuppgifter personen vanligtvis utför.

– Men det är ju svårt för en läkare att bedöma arbetsförmågan i relation till ett arbete som inte finns.

De som nekas förtidspension upplever en hög sjuklighet, men har ofta diffusa och svårbedömda besvär, säger Berit Ydreborg. Det medför svårigheter med bedömningen både för sjukvården och för försäkringskassan. Personerna bollas mellan olika myndigheter, som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten, de hör inte hemma någonstans i samhällssystemet.

Berit Ydreborg har också undersökt hur handläggarna på försäkringskassan arbetar med förtidspensioneringar. Hon konstaterar att det existerande regelverket gör det enklare att handlägga ärenden där människor har sjukpenning, jämfört med dem som har socialbidrag.

Det är alltså lättare att få förtidspension om man är sjukskriven än om man har socialbidrag, och detta oavsett hur sjuk man är.

Berit Ydreborg arbetar vid Samhällsmedicinska enheten, Universitetssjukhuset i Örebro, där hon disputerar den 19 december. Avhandlingen heter To be in-between. The road to disability pension with reference to the Swedish social insurance system och läggs fram vid Rikscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Telefon till Berit Ydreborg 019-60 25 814, e-post: berit.ydreborg@orebroll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera