Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2005

Anhöriga till njursjuka behöver tätare vårdkontakt

Anhöriga till svårt njursjuka behöver en tätare kontakt med sjukvården för att deras egen livssituation ska fungera bättre. – De närmaste utsätts för en mycket stor belastning och deras liv präglas av osäkerhet och social isolering, säger Kristina Ziegert, doktorand vid Högskolan i Halmstad. Den 15 december disputerar hon på avhandlingen “Anhöriga till patienter med hemodialys”.

Kristina Ziegert har undersökt de närmast anhörigas upplevelser och erfarenheter av att leva med en svårt njursjuk person. Deras arbete med att hjälpa patienten kan vara dygnet runt.
– De anhöriga får minskade möjligheter att leva ett eget självständigt liv. De upplever att de är bundna och socialt isolerade. All kraft går till patienten och de anpassar sig helt efter dennes behov och förutsättningar, berättar Kristina.
Det är vanligt att familjemedlemmar håller tillbaka sina egna hälsoproblem eftersom de upplever att de måste vara starka för den njursjukes skull.
– Det mest slående är att de anhöriga trots alla vedermödor är så starka. Deras engagemang, omtanke och kärlek är fantastisk, säger Kristina.

Kristina Ziegert har arbetat som sjuksköterska inom njurmedicin.
– Jag märkte att vården inte förstod hur de anhöriga påverkas när en närstående drabbas av en livshotande sjukdom. Helt naturligt fokuserar sjukvården på patienten och glömmer lätt bort de anhöriga. De behöver oavbruten tid för sig själva och tid för återhämtning. Om vi inte gör något riskerar de anhöriga att bli patienter de också.
Kristina Ziegert menar att de anhöriga skulle kunna koppla av och må bättre om kommunikationen med vården är mer kontinuerlig.
– En regelbunden uppdatering av patientens status skulle ge de närstående en trygghet. Då slipper de oroa sig i onödan.

Kristina Ziegert disputerar i medicin på avhandlingen “Everyday life among next of kin of haemodialysis patients”, den 15 december kl. 13.00 i Eken på Hälsouniversietet, Linköpings universitet. Avhandlingen ingår i ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet och Landstinget Halland.

Kontaktinformation
Kristina Ziegert nås på tel 035-16 74 26, e-post: kristina.ziegert@hos.hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera