Artikel från Uppsala universitet
12 december 2005

Bostadsbidragsreformen drabbar barnfamiljer negativt

Av besparingsskäl genomfördes 1997 en reform av bostadsbidragssystemet. Då skärptes villkoren för bidrag och kontrollen av inkomst ökade. Jie Chen visar i sin avhandling vid Uppsala universitet att reformen drabbade barnfamiljer negativt, genom att de föll ur systemet. Jie Chen disputerar den 17 december.

Jie Chens avhandling består av fyra statistiska studier av bostadsbidraget. I den första studien undersöker han om det svenska bostadsbidraget påverkar bidragstagares val av äganderätt eller hyresrätt. Resultatet visar att bostadsbidraget har en positiv effekt på bidragstagares boende i äganderätt.

– En person är alltså mer benägen att välja en bostadsrätt om han eller hon kan få bostadsbidrag, än vad han eller hon skulle vara utan bidraget, förklarar Jie Chen.

I den andra studien undersöker Jie Chen om det svenska bostadsbidragssystemet orsakar ett välfärdsberoende hos bidragstagare. Resultatet indikerar att de flesta bidragstagare endast erhåller bostadsbidrag under ett par år. Det svenska bostadsbidragssystemet visar alltså inte tecken på att vara ett långsiktigt stöd.

Den tredje studien handlar om den effekt som 1997 års bostadsbidragsreform har haft på bidragstagares sannolikhet att åka ur bostadsbidragssystemet. Jie Chen fann starka indikationer på att reformen ledde till att makar med barn föll ur bostadsbidragssystemet, och att den estimerade effekten av reformen är stor.

Den fjärde studien visar att hushållens konsumtion, disponibel inkomst, bostadsförmögenhet och förmögenhet är korrelerade med varandra i Sverige. Dessutom visar resultaten att förändringar i bostadsförmögenhet är av övergående karaktär och att den svenska bostadsmarknaden visar svaga eller inga tecken på en kommande fastighetsbubbla.

Kontaktinformation
Jie Chen (pratar engelska men inte svenska) kan nås på 026-420 65 01, 018-471 65 39, 073-659 67 78 eller e-post jie.chen@ibf.uu.se
Rune Wigren, Jie Chens handledare, kan nås på 018-471 76 33, 026-420 65 38, 070-253 29 86 eller e-post rune.wigren@ibf.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera