Artikel från Karolinska Institutet
9 december 2005

I dag, den 9 december, invigs Karolinska Institutets Osher centrum för integrativ medicin.

‘- Intresset för att arbeta gränsöverskridande är stort i forskningsvärlden i dag. Man vill överbrygga gapet mellan grundforskning och patientnära forskning. Sedan länge vet vi också att allmänheten har ett stort intresse för komplementärmedicinen och efterlyser en helhetssyn på människan, säger Mats Lekander, tillförordnad föreståndare för centret.

Karolinska Institutet använder begreppet integrativ medicin i en vid bemärkelse och avser utveckling och integrering av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner som kan komplettera den etablerade medicinen. Den integrativa medicinen eftersträvar en bred syn på människans hälsa och vill förstå inte bara vilka metoder som har effekt utan även mekanismerna bakom effekten. Detta kräver en bred, tvärvetenskaplig ansats där både medicinska, psykologiska och sociala aspekter är av betydelse.

Nu planerar man för att utlysa en professur. Tanken är att den som får professorstjänsten ska leda arbetet vid centret. – Centrets uppgift blir att bedriva forskning, utbildning och information inom integrativ medicin, förklarar Mats Lekander.

Verksamheten kan indelas i tre övergripande teman:
1. Biomedicinskt inriktad forskning kring de komplementärmedicinska behandlingarnas verkningsmekanismer och effektivitet.
Syftet är att utvärdera, samla kunskap och informera allmänhet och behandlare om vilket vetenskapligt stöd som finns för en viss behandling.
2. Kognitiv, psykologiskt inriktad forskning om exempelvis välbefinnande, placebo, hälsoupplevelse och livsstilsfaktorer, där psykologiska och biologiska perspektiv genomgående integreras.
3. Ett folkhälsovetenskapligt perspektiv på användandet av komplementära metoder. Det kan gälla hur valet av olika metoder sker och hur etablerad behandling interagerar med komplementär behandling. Vilka behov tillgodoses i de olika skolorna och vilka tillgodoses inte? Här kommer också ekonomiska aspekter in, exempelvis hur sjukvården kan kostnadseffektiviseras och hur hälsan påverkar ekonomin.

Karolinska Institutets förhoppning är att centret i framtiden ska utgöra ett kunskapscentrum dit behandlare och allmänhet kan vända sig för att hämta information kring olika behandlingar. Ett annat viktigt mål är att tillhandahålla utbildning om integrativ medicin kring komplementära metoder som har ett vetenskapligt stöd.

– Ytterst är vårt mål detsamma som för hela Karolinska Institutet: att bidra till att förbättra människors hälsa, säger Mats Lekander. Det vill vi göra det genom att utnyttja och integrera biomedicinska, psykologiska och sociala perspektiv.

När centret är invigt börjar arbetet med att bygga upp den vidare verksamheten. Förutom en professur i integrativ medicin finns planer på att utlysa fler tjänster, liksom medel för forskningsfinansiering.

För mer information kontakta:
Mats Lekander, psykolog, forskare, chef för psykologisektionen vid institutionen för klinisk neurovetenskap och tf föreståndare för Karolinska Institutets Osher centrum för integrativ medicin, tel, 08-524 824 45, 073-707 22 92, mats.lekander@ki.se
Karin Harms-Ringdahl, professor vid sektionen för sjukgymnastik, institutionen neurotec och ordförande i styrgruppen för Karolinska Institutets Osher centrum för integrativ medicin, tel 524 888 15, Karin.Harms-Ringdahl@ki.se


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera