Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2005

Sådan är vår bild av den sjuke mannen

Manlighet förknippas traditionellt inte med sjukdom. I populärkulturen framställs sjuka män antingen som väldigt svaga och löjliga eller också tappra i att inte låta sjukdomen förhindra deras ansvarsfulla arbetsinsatser. Medias bild av den sjuke mannen är sällan oproblematisk, visas i en ny avhandling vid Tema hälsa.

“Klädd i morgonrock och i strumplästen finner vi honom i köket. …När kameran zoomar in drar han bort den frottéhandduk han har över huvudet och utbrister anklagande på bred göteborgska: ’Ni tjejer snackar om att föda barn men ni skulle bara veta hur det känns när en kille är riktigt förkyld’. …Bilden av den sjuke mannen i denna reklam för ett receptfritt läkemedel är bilden av en fjant”.

Så inleder Stina Backman sin avhandling. Hon har undersökt hur den sjuke mannen framställs i 1990-talets populärpress, deckarlitteratur, sjukdomsbiografier och reklam.

– Uppmärksamheten kring manlig ohälsa har ökat under de senaste tio åren. Jag blev nyfiken på vilken bild vi får i media av män som är sjuka.

Historiskt sett har sjukdom förknippats med kvinnor och kvinnlighet. Män har fått symbolisera det starka och friska, kvinnor för det svaga och sjuka. Men i slutet av 1900-talet blev det allt vanligare med manliga kroppar, inte sällan avklädda sådana, i populärpress och reklam. Media förmedlar en bild av ökat manligt intresse för den egna kroppen och för skönhet och hälsa.

Det innebär dock inte att relationen mellan manlighet och sjukdom är okomplicerad. Stina Backman finner att bilden av denna relation är motsägelsefull. Å ena sidan är den sjuke mannen handlingsinriktad och kraftfull och bär sitt lidande som en hjälte. Å andra sidan är han initiativlös, svag och ömklig och kräver full uppmärksamhet.

I populärkulturen är det påtagligt, skriver Stina Backman, hur den ständigt närvarande kvinnan tillskrivs ansvaret för den manliga hälsan. Utan en stödjande kvinna vid sin sida blir mannen ett passivt offer för ohälsa. Han förstår inte när han är sjuk och vet inte vad han ska göra för att bli frisk. Bilden av den sjuke mannen bygger på föreställningen om tvåsamhet och fasta förhållanden.

– Utifrån den bild som media ger får man uppfattningen att relationen mellan manlighet och ohälsa är både laddad och problematisk, konstaterar Stina Backman.

Kontaktinformation
Stina Backman disputerar den 9 december klockan 10. Hon nås på telefon 013 – 28 19 93, 0706 – 472 496, (dock sporadiskt under disputationsdagen) e-post: stiba@tema.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera