Tema

Vanligt problem efter starroperation botas med laser

Efterstarr är den vanligaste komplikationen efter operation av grå starr. Upp till en tiondel av alla som opereras behöver behandling för efterstarr någon gång under en femårsperiod efter operationen. Dessbättre är behandlingen enkel och över tre fjärdedelar blir nöjda med resultatet visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Efterstarr beror på att cellrester från den bortopererade linsen växer in bakom linsprotesen som sätts in vid starroperationen. Detta försämrar synen och ger bländningsbesvär. Problemen kan åtgärdas med laser. Behandlingen sker polikliniskt och är helt smärtfri.

Ögonläkare Karin Sundelin visar i sin avhandling att 77 procent av de patienter som blir behandlade för efterstarr har nytta av behandlingen. De uppger att de har lättare att utföra vardagssysslor som att till exempel handla och läsa tidningen, att de kan vara mer aktiva och att de är mer nöjda med sin syn efter behandlingen.

Vid en jämförelse visar det sig att nyttan av att operera grå starr och nyttan av att behandla efterstarr är i princip lika stora. Det är därför viktigt att informera patienter som genomgår starroperation om risken för efterstarr.
– När vi undersökte en grupp personer i Göteborg fem år efter att de genomgått starroperation upptäckte vi att nästan en tiondel hade betydande efterstarr som inte blivit behandlad. Eftersom behandlingen är så enkel och effekten så bra är det viktigt att man söker läkarhjälp om synen försämras på nytt ett tag efter operationen, säger Karin Sundelin.

Hennes avhandling visar också att risken för efterstarr är olika för olika linsproteser. Att använda mer moderna linsproteser ger lägre risk. I en annan av studierna följde Karin Sundelin patienter under tre år och såg då att efterstarr i vissa fall kunde tillbakabildas av sig själv. Vilka faktorer som leder till att utvecklingen vänder på detta sätt vet hon dock inte än.
– Om man i framtiden kan identifiera vilka faktorer som styr detta kan man kanske förebygga efterstarr i stället för att som nu behandla när den ger symptom.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Ögonläkare, med lic Karin Sundelin, telefon: 031-343 32 42, mobiltelefon: 0730-56 22 77, e-post: karin.sundelin@oft.gu.se

Handledare:
Professor Ulf Stenevi, telefon: 031-343 32 51, e-post: ulf.stenevi@oft.gu.se

Vanligt problem efter starroperation botas med laser

 lästid ~ 1 min