Artikel från Linköpings universitet
5 december 2005

Miljöfaktorer bakom barndiabetes kartlagda

Allt fler insjuknar i typ 1-diabetes, och i allt lägre ålder. Flera olika miljöfaktorer antas ligga bakom. Studier på barn i sydöstra Sverige visar på samband med bland annat kort amningstid, komjölksprotein i kosten, infektioner och allergier.

Studierna är en del av det världsunika projektet Alla barn i sydöstra Sverige (ABIS) där 17 000 av totalt 21 700 barn födda under åren 1997-99 i Östergötland, Småland och Blekinge ingår. Doktoranden och ST-läkaren Jeanette Wahlberg vid Linköpings universitet har granskat förekomsten av diabetesrelaterade antikroppar hos barn och ställt samman dem med uppgifter från enkäter med barnens föräldrar. En studie omfattade 6 000 ettåringar, en annan 7 200 barn vid 2,5 års ålder.

Resultaten läggs nu fram i Jeanette Wahlbergs doktorsavhandling Environmental determinants associated with Type 1 diabetes-related autoantibodies in children. De visar att en kort amningsperiod, tidig exponering för kosttillägg baserat på komjölk, sen introduktion av kost som innehåller gluten och hög konsumtion av vanlig komjölk alla är riskfaktorer för utveckling av dessa antikroppar vid 2,5 års ålder.

– Om amningen har upphört före tre månaders ålder så finns en ökad risk för att utveckla antikropparna, likadant om barnet fått komjölksbaserat kosttillägg under de första två månaderna, säger Jeanette Wahlberg.

Detsamma gäller för barn som dricker 4 glas mjölk om dagen eller mer vid ett års ålder.

Komjölk har sedan tidigare misstänkts spela en roll vid utvecklingen av diabetes och flera studier pågår, bland annat vid Linköpings universitet, för att utröna hur den påverkar immunsystemet hos barn.

Infektioner hos mamman under graviditeten liksom allergiska symtom som eksem, pipande andning och pälsdjursallergi hos barnet var andra faktorer kopplade till utveckling av antikroppar.

Att ett barn bär på antikropparna anger att det har en ökad autoimmunitet relaterad till typ 1-diabetes. Det är inte liktydigt med att sjukdomen ska bryta ut, men risken är större om sjukdomen också finns i familjen. Finland tätt följt av Sverige har idag den högsta förekomsten av barndiabetes i världen, men det sker en ökning i många länder framförallt i de lägre åldrarna. I maj 2005 hade ett 30-tal av de 17 000 barnen i ABIS – som då var högst 8 år gamla – insjuknat.

Kontaktinformation
Jeanette Wahlberg disputerade för doktorsgraden 2 december. Hon kan nås på 070-6324104, jeanette.wahlberg.topp@lio.se

Handledaren professor Johnny Ludvigsson nås på 013-221333, johnny.ludvigsson@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera