Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2005

Manlighetsfostran för samhällets övre skikt vid Kungliga Krigsakademien

Hösten 1792 anlände de första kadetterna till Kungliga Krigsakademien. En stor del av undervisningen ägnades åt elementär utbildning och karaktärsdaning, men det var ingen vanlig yrkesskola det var fråga om. Esbjörn Larsson lanserar i sin avhandling tesen om Krigsakademien som en manlighetsfostrande institution med syftet att reproducera samhällets övre skikt. Disputationen äger rum den 9 december 2005 vid Uppsala universitet.

Krigsakademiens verksamhet vid Karlbergs slott i Stockholm skilde sig från vad man i dag förknippar med en yrkesutbildning. Kadettutbildningen liknade mer en engelsk internatskola än en officersutbildning i modern mening.

– De nyantagna kadetterna, som befann sig i de lägre tonåren, fick som regel genomlida en mycket brutal behandling. Pennalismen inom kadettkåren var en viktig del av den fostran som bedrevs vid Krigsakademien, säger Esbjörn Larsson.

De som bestod provet kom dock att släppas in i kadettkårens hierarkiska gemenskap, och med åren följde även uppgiften att underordna kommande årskullar. Denna ordning utgjorde kärnan i manlighetsfostran på Karlberg.

I sin avhandling ifrågasätter Esbjörn Larsson den gängse bilden av 1800-talets utveckling på utbildningsområdet. Han menar att Krigsakademien fungerade som en manlighetsfostrande institution med syftet att reproducera samhällets övre skikt. Denna funktion fick sitt främsta uttryck i antagningsprocessen, där fädernas meriter ansågs viktigare än de sökandes egna kvalifikationer.

Undersökningen startar 1792 och slutar 1866. Därmed behandlas de förändrade förutsättningarna för manlig social reproduktion under en period präglad av det kapitalistiska samhällets framväxt och det svenska utbildningssystemets tillkomst.

Kontaktinformation
Esbjörn Larsson kan nås på 018-471 15 48, 0709-52 11 05 eller esbjorn.larsson@hist.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera