Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2005

Historisk fördelning av TUA-pengar för forskning

Västerbottens läns landsting och Umeå universitets Medicinska fakultet har beslutat att använda en del av de statliga pengar, TUA-medlen, som landstinget får för tandläkarutbildningen i Umeå, till att stötta intressanta forskningsprojekt.

Skälet till denna historiska satsning på forskning är att landstinget nu får mer pengar än tidigare från staten. Den lokala TUA-kommittén i Umeå har nu fördelat de första pengarna, totalt 12 miljoner kr, till 15 projekt. Med hjälp av pengarna ska projektledarna under tre år bedriva odontologisk forskning som har betydelse för behandlingen av patienter.

– Att vi nu kan fördela forskningsanslag är ett långsiktigt mycket viktigt beslut. Det kommer att bidra starkt till att utveckla forskningsmiljön i Umeå, samtidigt som det också gagnar tandvården. Möjligheten till forskningspengar gör det lättare för Tandläkarhögskolan att både behålla personal och att rekrytera nya medarbetare, menar Lage Wigren, ordförande i TUA-kommittén och tandvårdschef i Västerbottens läns landsting.

– Detta är en historisk satsning på odontologisk forskning som saknar tidigare motsvarighet. Jag vill harangera landstinget för dess framsynthet, säger Benoni Edin, Medicinska fakultetens företrädare i TUA-kommittén.

Tandläkarutbildningsavtalet, allmänt kallat TUA, är ett avtal mellan staten och landstinget som reglerar den statliga ersättningen till landstinget för det “intrång som tandläkarutbildningen gör i landstingets verksamhet”.

I fortsättningen ska alltså en del av dessa TUA-pengar satsas i olika forskningsprojekt. Behöriga att söka pengarna är docent eller motsvarande som är anställd vid landstinget eller medicinska fakulteten. I varje projekt som får pengar måste det ingå minst en landstingsanställd tandläkare eller tandläkarstuderande. För att få forskningspengar måste projekten också ha någon form av patientnytta.

TUA-kommitténs historiska beslut gäller fördelningen av 12 miljoner kr fram till år 2009. Nedanstående projektledare får alltså sina beviljade pengar under perioden 2006-2009:

Sirkka Asikainen, Inst. för odontologi, oral mikrobiologi, får 1 650 000 kr för projektet “Subgingival microflora in periodontitis, a chronic source of circulating bacterial components that evoke systemic immunity responses related to cardiovascular diseases”.
Tel. 090-785 60 53 eller 090-785 61 66.

Ulf Lerner, Inst. för odontologi, oral cellbiologi får 1 650 000 kr för projektet “Reglering av benmetabolism vid inflammatoriska processer”.
Tel. 090-785 62 90.

Per-Arne Oldenborg, Inst. för integrativ medicinsk biologi, histologi med cellbiologi, får 1 650 000 kr för projektet “Betydelsen av CD47/SIRPa-interaktion för osteoklastbildning från hematopoetiska celler”.
Tel. 090-786 59 74.

Tor Ny, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, får 1 350 000 kr för projektet “Multifunctional roles of tissue remodeling proteases inflammation, infection and wound healing involved in periodontitis”.
Tel. 090-786 65 65.

Nicklas Strömberg, Inst. för odontologi, cariologi, får 1 200 000 kr för projektet “Benägenhets- och resistensproteinerna Gp340 och PRP som läkemedel och diagnostik för karies.”
Tel. 090-785 60 30.

Ingegerd Johansson, Inst. för odontologi, cariologi, får 950 000 kr för projektet “Saliv- och mjölkpeptider i kariesprevention”.
Tel. 090-785 60 35.

Karl Franklin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, får 950 000 kr för projektet “En randomiserad kontrollerad studie av effekt av behandling med underkäksframhållande tandställning hos patienter med sömnapné”.
Tel. 090-785 18 74.

Svante Twetman, Inst. för odontologi, pedodonti, får 655 000 kr för projektet “Effekt på oral och allmän hälsa med probiotisk fluoriderad mjölk – en interventionsstudie på barn”.
Tel. 090-785 62 30.

Maria Ransjö, Inst. för odontologi, ortodonti/oral cellbiologi, får 550 000 kr för projektet “Studier av bioaktiva material, effekt på benceller och användning vid benrekonstruktionsbehandling”.
Tel. 090-785 60 98 eller 090-785 62 01.

Karl-Gunnar Westberg, Integrativ medicinsk biologi, fysiologi, får 200 000 kr för projektet “Neural control of oro-facial motor behaviors”.
Tel. 090-786 69 48.

Jan van Dijken, Inst. för odontologi, tandhygienistutbildningen, får 400 000 kr för projektet “Adhesiva dentala biomaterial. Longitudinella och tvärsnittsutvärdering av plastiska biomaterialersättningarnas betydelse för tandhälsan”.
Tel. 090-785 60 34.

Per-Olof Eriksson, Inst. för odontologi, klinisk oral fysiologi, får 200 000 kr för projektet “Umeå-modellen. Ett nytt sätt att utreda och behandla smärta och dysfunktion i käke-nacke.”
Tel. 090-785 60 80.

Ylva-Britt Wahlin, Inst. för odontologi, oral diagnostik, får 200 000 kr för projektet “Autoimmunitet, cyclooxygenas-2 och epidermal growth factor receptor status vid oral lichen planus”.
Tel. 090-785 61 52.

Christina Stecksén-Blicks, Inst. för odontologi, pedodonti, får 200 000 kr för projektet “Effekter av xylitoltuggummi på mutans streptokocker och mjölksyraproduktion hos skolbarn med och utan karieserfarenhet”.
Tel. 090-785 62 35.

Anders Wänman, Inst. för odontologi, klinisk oral fysiologi, får 200 000 kr för projektet “Funktionsrelaterade symtom i käksystemet. Bidragande faktorer, riskbedömning och rehabilitering.”
Tel. 090-785 60 82.

Mer information om alla anslag finns på
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/dokument/TUA-anslag_2005.pdf

Kontaktinformation
För allmänna kommentarer om utdelningen, kontakta:

Benoni Edin, en av medicinska fakultetens företrädare i TUA-kommittén, tel. 090-786 54 98, e-post benoni.edin@physiol.umu.se.

Lage Wigren, ordförande i TUA-kommittén och tandvårdschef vid Västerbottens läns landsting, tel. 090-785 71 70, e-post lage.wigren@vll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera