Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2005

Svensk forskning i absolut världsklass: Årets Descartespris i Life Science går till två svenska forskargrupper vid Karolinska Institutet.

Det blev minst sagt full utdelning till svensk forskning vid dagens utdelande av Descartespriset, EUs finaste utmärkelse i vetenskapsvärlden.

Professor Edvard Smith och professor Lennart Hammarström, båda vid Karolinska Institutet tillhör det forskningskonsortium som får årets Descartespris i klassen Life Sciences. En forskargrupp, ledd av professor Jan-Åke Gustafsson vid Novum, tilldelades andra pris i motsvarande kategori.

Descartespriset, uppkallat efter filosofen och matematikern René Descartes, är EUs mest prestigefyllda vetenskapspris. Avsikten med priset är att uppmärksamma framgångsrika samarbeten mellan forskargrupper i Europa. Den forskning som nu belönats med årets Descartespris koordineras av Edvard Smith i två olika EU-finansierade projekt.

Edvard Smith, professor i molekylär genetik, är verksam vid kliniskt forskningscentrum, Karolinska Institutet Huddinge. Professor Lennart Hammarström är verksam vid institutionen för laboratoriemedicin, avdelningschef för klinisk immunologi, Karolinska Institutet Huddinge.
Prissumman på 200 000 euro ska delas upp mellan de sju olika forskargrupper som ingår i det vinnande projektet. De övriga prisbelönta forskarna i projektet kommer från Frankrike, Italien och England.

Europeisk immunbristforskning kan anses vara världsledande. Forskare i Europa har lyckats identifiera många gener som orsakar sjukdom och man har även utvecklat nya behandlingsformer.

– Det känns väldigt roligt att detta forskningsområde uppmärksammas, säger pristagaren Edvard Smith i en kommentar. Ärftlig immunbrist ligger bakom närmare 130 olika sjukdomar. Man brukar kalla dessa sjukdomar för ovanliga men sammantaget drabbar faktiskt sällsynta ärftliga sjukdomar många miljoner människor. Bland det viktigaste med vår forskning är att resultaten kan överföras till andra medicinska områden.

Den forskningsgrupp på Karolinska Institutet som leds av professor Edvard Smith har varit verksam inom ett EU-finansierat projekt kallat “The European Initiative for Primary Immunodeficiencies” (EURO-PID). Under den senaste 5-årsperioden har ett 20-tal nya sjukdomsgener identifierats inom EURO-PID-projektet. Professor Alain Fischer från Paris var initiativtagare till projektet inom det 4:e ramprogrammet under 1990-talet. Professor Edvard Smith har varit koordinator för EURO-PID-projektet inom 5:e ramprogrammet. och fortsätter i 6:e som koordinator för ett projekt inriktat såväl på grundforskning som på att harmonisera omhändertagandet av dessa patienter i Europa. Hans forskargrupp håller också på med utveckling av nya genöverföringstekniker.

………

Andra priset i klassen Life Sciences (Livsvetenskaper) gick till en grupp som forskar kring nukleära receptorer under ledning av professor Jan-Åke Gustafsson , verksam vid Novum, Karolinska Institutet. I gruppen ingår Vincent Laudet (Frankrike), Barbara Anne Demeneix (Frankrike), Hilde Nebb (Norge), Sari Mäkelä (Finland) och Edison Tak-Bun Liu (Singapore).

I hård konkurrens med forskare från hela världen har de båda svenskledda forskargrupperna från Karolinska Institutet fått pris för såväl hög vetenskaplig kvalitet som för excellent internationellt samarbete.

Den forskning som belönats med andrapriset koordineras av Jan-Åke Gustafsson och är en utveckling av det samarbete som redan finns i det stora EU-projektet Cascade, ett så kallat Network of Excellence som också leds av professor Jan-Åke Gustafsson. I Cascade är forskningen fokuserad på att hitta och analysera hormonstörande kemikalier i maten, medan den här gruppen mer renodlat koncentrerar sig på studier av nukleära receptorer.

– Vi är utomordentliga glada över detta prestigefyllda pris och ser det som ett erkännande av vår forskning, kommenterar Jan-Åke Gustafsson. Vi är också mycket glada över den intensifiering av europeiskt samarbete som skett på senare år tack vare EU:s ramprogram. Cascade är ett bra exempel på den typ av samarbete över gränserna som vi ser som en modell för framtidens forskning. Vi forskare är starkare tillsammans än ensamma.

Prissumman på 30 000 euro ska bland annat användas till fortsatt integrationsarbete i gruppen.

Kontaktuppgifter:
Professor Edvard Smith, 073-980 77 07, tel. 08-585 836 51, 08-585 836 53.
Professor Lennart Hammarström, tel. 08-524 835 86.
Professor Jan-Åke Gustafsson nås via Gitte Strindlund, informationschef vid Novum, tel. 076-867 50 55.


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera