Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2005

Vad innebär det att vara barn på fritids?

Barn är inte som vuxna. Barn är annorlunda. Men hur förhåller sig egentligen barn till sin barndom och vilka identiteter är möjliga resp omöjliga på fritidshemmets kulturella arena? Barns identitet rör sig kring kön, ålder och etnicitet – men samspelar dessa markörer i en harmonisk treenighet eller fungerar de som en Bermuda-trekant som får allt att försvinna? Etnologen Bjørg Kjœr undersöker vad som rent konkret sker i samspelet mellan barn och vuxna i deras vardag på ett fritidshem.

Barn och barndom uppfattas som en av de få naturliga dimensioner som ännu är oförstörd av modernitetens och reflektionens börda. Bjørg Kjær har genom fältstudier undersökt barn mellan fem och tio år på ett fritidshem och kan konstatera att så förhåller det sig inte. Barn är barn från det att de föds och i allt som de företar sig. Men barn skall också lära sig att fortsätta vara barn och förvalta barndomens kvaliteter på sätt som kan accepteras och kännas igen av omgivningen.

På fritids försiggår en process där identitet förvaltas och hanteras av både barn och vuxna. Barnen etablerar kulturella identiteter till sig själva och de förhåller sig till “de vuxnas” kulturella identitet som de såväl kan kommentera som parodiera. “De vuxna” på fritids har ansvar för att den institutionella ordningen upprätthålls. De är alltså inte vuxna i någon generell mening. Däremot har de vuxna som arbetar vid institutionen en specifik roll. På samma sätt etablerar barnen en specifik barnslig roll till sig själva som just fritidshemsbarn.

Avhandlingens titel: Børn og barndom på fritidshjem. Et folkloristisk studie af fortolkning og forhandling om barnslig identitet.
Opponent: Professor Ulf Palmenfelt, Visby
Disputationen äger rum fredagen den 9 december 2005 kl. 13.00
Sal K 332, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 6-8, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Bjørg Kjœr, tel. 45 22 93 7791 (mobil),
e-post: BKJ.lld@dpu.dk

Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera