Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2005

Klimat och turism – ett hett ämne

Turism framställs ofta som en viktig lösning på de ekonomiska problemen i många fattiga länder. Men det är en falsk lösning, menar två forskare vid Lunds universitet i en nyutkommen bok. För turismen bidrar också, genom det kraftigt ökande flygresandet, starkt till växthuseffekten. Och den kommer att skada de fattiga länderna allra mest.

– Visst ger turismen många arbetstillfällen i u-länderna. Men de största inkomsterna går till västerländska företag eller välbärgade personer i dessa länder, medan en mycket liten del av turisternas pengar går till de riktigt fattiga. Att göra sig alltför beroende av turismen är dessutom att låsa fast sig i en ohållbar ekonomi, menar Stefan Gössling vid Institutionen för Service management. Han och gästprofessorn Michael Hall från Nya Zeeland forskar om turism, som anses vara världens största industri både i omsättning och arbetstillfällen.
Gössling och Halls antologi handlar både om turismens effekter på klimatet och hur turismen själv påverkas av klimatförändringarna. Dessa är redan märkbara på flera håll. Snöbrist tvingar t ex idag många skidorter i Alperna att använda snökanoner för att ha pisterna i gång. Badorter på flera håll har fått brist på färskvatten och kan tvingas bygga avsaltningsanläggningar. I de Stora sjöarna i USA har vattennivån sjunkit så att båtramper och bryggor plötsligt ligger för högt. Sportfiskarnas favoritarter dör ut i andra sjöar, korallreven utanför Australien håller på att blekna, och så vidare.
Flygets utsläpp av växthusgaser ökar numera starkt i takt med att flygresorna blir både fler och längre. Utsläppen av växthusgaser uppe i stratosfären har dessutom flera gånger större effekt än motsvarande utsläpp nere på marknivå. Detta är något de flesta resenärer inte känner till.
– När vi frågat turister om deras syn på sambandet mellan turism och miljö, så nämner de i regel bara lokala frågor som t ex upp avgaser och skräp på gatorna. Globala frågor som klimatets förändring nämns sällan, säger Stefan Gössling.
Ändå är växthuseffekten turismens allt överskuggande miljöpåverkan. Ett resmål som Seychellerna lanserar sig t ex som miljövänligt, vilket det också är så länge man bara ser till själva uppehållet. Men en enda resa dit ger nästan lika mycket växthusgaser som det som är “tillåtet” för en person per år om världen ska vara hållbar. Efter en semester på Seychellerna skulle den personen alltså resten av året knappast få vare sig bo, äta eller handla…
Än så länge är det få forskare som ägnat intresse åt sambandet mellan turism och klimat. Samma sak gäller turistindustrin själv och dess samarbetsorgan WTO, World Tourism Organization. Forskarna hoppas att deras nyutkomna bok ska kunna fungera som startskottet till en debatt om denna fråga.

Mer information Stefan Gössling, 042-35 66 29 eller 070-4922634, Stefan.Gossling@msm.lu.se. Boken heter Tourism and Global Environmental Change och är utgiven på Routledges förlag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera