Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2005

Kliniker undersöker spridning av tumörer olika noggrant

Patologkliniker är olika noggranna när de undersöker om cancer i tjocktarmen har spridit sig till lymfkörtlarna. Det visar Pia Jestins avhandling, som läggs fram vid Uppsala universitet den 25 november. En förbättring av patologernas undersökningar har redan skett.

Cancer i tjocktarm och ändtarm är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med över 5 000 nya fall per år. Medelåldern för insjuknande är cirka 75 år och den huvudsakliga behandlingen är operation. Ibland ges även tilläggsbehandling med cytostatika, beroende på tumörens utvecklingsstadium.

Pia Jestins avhandling är en registerstudie av patienter med tjocktarms- eller ändtarmscancer. Studien omfattar patienter från landstingen i Uppsala, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalarna, Gästrikland och Örebro.

I avhandlingen visar Pia Jestin att det finns skillnader mellan hur olika typer av sjukhus tar hand om patienterna. Cancertumörerna kan undersökas med röntgen eller koloskopi före operation och rekommendationen är att sjukhusen ska vara generösa med koloskopier. På universitetssjukhusen gör man dock färre koloskopier än på de mindre sjukhusen.

– Det tror jag beror på resurser. Universitetssjukhusen har mindre resurser i förhållande till antalet patienter, kommenterar Pia Jestin.

I studien, som sträcker sig från 1997 till 2002, gjorde även de stora och medelstora sjukhusen färre undersökningar av levern för att se om cancern hade spridit sig än de mindre sjukhusen. Skillnaden mellan sjukhusen hade dock försvunnit mot slutet av studien och totalt sett har antalet leverundersökningar ökat under studiens gång.

När det gäller tjocktarmscancer är patologklinikernas bedömning av tumörens växt och eventuella spridning avgörande för fortsatt behandling av cytostatika. I sin studie såg Pia Jestin skillnader mellan kvaliteten i bedömningarna av lymfkörtlar hos olika patologkliniker.

– För att kunna säga om en tumör har spridit sig till lymfkörtlarna säger rekommendationerna att man ska undersöka tolv körtlar från operationsuttaget. Men en del kliniker undersökte färre körtlar. Då riskerar de att missa tumörer som har spridit sig och behöver cytostatikabehandling, berättar hon.

Hon menar dock att undersökningarna har förbättrats efter att patologklinikerna har informerats om forskningsresultaten.

Kontaktinformation
Pia Jestin kan nås på tel 018-611 39 76, 0704-36 63 85 eller pia.jestin@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera