Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2005

Rossbyvågornas påverkan på ozonnivån

Rossbyvågors påverkan på ozondistributionen och den atmosfäriska cirkulationen på norra halvklotet studeras i den avhandling som Grigory Nikulin lägger fram vid Umeå universitet och försvarar vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna den 4 november.

Den atmosfäriska cirkulationen påverkas starkt av Rossbyvågor. Vågornas generering, spridning och absorption bestäms i sin tur av cirkulationen. En viktig aspekt på Rossbyvågornas verkningar är deras påverkan på transporten och distributionen av stratosfäriskt ozon, det som skyddar jorden från solens skadliga ultravioletta strålning.

Rossbyvågor kan skapa så kallade minihål i ozonskiktet eller en lokal ozonförtunning. När detta händer uttunnas ozonskiktet kraftigt under några dagar. Minihålen i ozonskiktet bildas av den dynamiska omfördelningen av ozonet, oberoende av kemiska processer. Ett exempel på detta är den väldigt låga ozonnivån som observerades över Skandinavien och Nordsjön under den europeiska värmeböljan i augusti 2003. Ozonnivån, som var den lägsta som uppmättes över norra Europa under den sommaren orsakades av Rossbyvågor.

Den atmosfäriska cirkulationens variation från år till år och den totala ozonmängden i mellan- och höga latituder under vintern påverkas starkt av den meridionala cirkulationen, som i sin tur drivs av uppåtgående vågor från troposfären. En svagare vågintensitet leder till minskning av mängden ozon som transporteras från tropikerna norrut och även till den kallare polarstratosfären. Som en följd av de låga temperaturerna i den polära stratosfären, förstörs polarozonet i större utsträckning av olika kemiska reaktioner. Detta påverkar samtidigt ozonmängden på mellanlatituder genom att luftmassan med låg ozonmängd förflyttas söderut från polarregionerna.

Rossbyvågornas intensitet i början av vinterperioden har också en inverkan på den atmosfäriska cirkulationen senare under vintern. Man kan dra slutsatsen att onormalt starka eller svaga uppåtgående vågflöden i början av vintern bestämmer den senare utvecklingen för cirkulationen i stratosfären och troposfären.

Läs hela eller delar av avhandling på:
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=596

Fredagen den 4:e november försvarar Grigory Nikulin, doktorand vid institutionen för rymdvetenskap, Umeå universitet, och verksam vid IRF i Kiruna, sin avhandling med titeln “Impact of Rossby waves on ozone distribution and dynamics of the stratosphere and troposphere”. Svensk titel: Rossbyvågornas påverkan på ozondistributionen och cirkulationen i stratosfären och troposfären.
Disputationen äger rum kl 10.00 i Aulan, Kiruna rymdcampus.
Fakultetsopponent är Docent Ulrike Langematz, Institut für Meteorologie, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Grigory Nikulin, Institutet för rymdfysik
Tel: 0980-79 108,
E-post: grigory@irf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera