Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2005

Swedish Institute for Financial Research inleder samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Swedish Institute for Financial Research (SIFR) och Handelshögskolan i Stockholm (HHS) inleder ett samarbete för att gemensamt skapa en internationellt ledande forskningsmiljö inom området finansiell ekonomi.

SIFR och HHS har träffat ett samarbetsavtal med syfte att gemensamt skapa en internationellt ledande forskningsmiljö inom området finansiell ekonomi, till gagn för forskning och utbildning i och för den finansiella sektorn i Sverige. Samarbetet innebär att HHS tillför resurser till SIFR samt att forskare verksamma vid SIFR deltar i undervisningen vid HHS.

− Avtalet är ett viktigt led i ambitionen att göra Stockholm till en ledande finansplats i Europa, säger docent Lars Bertmar, ordförande i styrelsen för SIFR.

− Samarbetet stärker SIFR:s akademiska plattform, vilket underlättar rekryteringen av internationellt framstående forskare, säger professor Magnus Dahlquist, föreståndare för SIFR. Vi har redan idag ett mycket aktivt gästforskarprogram där aktuella och intressanta frågor diskuteras. Genom samarbetet med Handelshögskolan kompletterar vi denna utåtriktade verksamhet och får större kontinuitet i den fasta kärnan av forskare.

− Handelshögskolans satsning på finansiell ekonomi konfirmeras genom samarbetet med SIFR, säger HHS:s rektor professor Lars Bergman. Detta är ännu ett steg i processen att göra Handelshögskolan till en av Europas ledande handelshögskolor, såväl inom grundutbildning som inom forskar- och vidareutbildning.

Samarbetsavtalet träder i kraft den 1 juli 2006.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna:

Lars Bergman, rektor för Handelshögskolan i Stockholm,
Tel. 08-736 90 00, e-post: lars.bergman@hhs.se

Lars Bertmar, ordförande i styrelsen för Swedish Institute for Financial Research,
Tel. 08-5886 90 20, e-post: larber@carnegie.se

Magnus Dahlquist, föreståndare för Swedish Institute for Financial Research,
Tel. 08-728 51 20, e-post: magnus.dahlquist@sifr.org

Om Swedish Institute for Financial Research
Swedish Institute for Financial Research är ett fristående forskningsinstitut vars mål är att bedriva högkvalitativ forskning inom finansiell ekonomi samt att kommunicera egen och andras forskning till praktisk verksamma ekonomer. SIFR förmedlar forskningsresultat genom publikationer, öppna seminarier och konferenser, och är en naturlig mötesplats för forskare och aktörer på finansmarknaderna. Läs mer på www.sifr.org.

Om Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm är en privat högskola som utbildar och vidareutbildar kvinnor och män för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. HHS har ca 1900 inskrivna studenter. På högskolan bedrivs också forskning inom bl.a. finansiell ekonomi, företagsekonomi, nationalekonomi och rättsvetenskap. Läs mer på www.hhs.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera