Artikel från Uppsala universitet
17 oktober 2005

Stresshantering kan minska smärta och främja välbefinnande

Klassisk stresshantering med massage kan väsentligt minska långvarig smärta. Modern stresshantering med hjälp av ett webbaserat verktyg kan främja hälsa och motverka skadlig stress hos friska. Det visar Dan Hasson i sin avhandling som han försvarar vid Uppsala universitet den 19 oktober.

Stressrelaterade besvär och långvarig muskelvärk utgör betydande hot mot folkhälsan i de flesta industrialiserade länder. Enligt WHO är mental ohälsa och stressrelaterade besvär väsentliga generella orsaker till för tidig död i Europa. Många av de vanligaste sjukdomarna hos vuxna kan i 40-70 procent av fallen kopplas till långvarig stress i kombination med en ogynnsam och ohälsosam livsstil. Stress och stressrelaterade problem utgör således ett växande problem för individer, företag och samhällen.
Dan Hasson har genomfört två studier för att studera effekterna av klassisk och modern stresshantering. I den första studien användes massage och mental avslappning, så kallad klassisk stresshantering, på patienter med långvarig smärta. I den andra utvecklades ett webbaserat verktyg för daglig stresshantering och aktivt hälsofrämjande åtgärder för personer inom IT- och mediebranschen. Dessutom uppmättes ett stort antal biologiska och psykologiska markörer, det vill säga hormonnivåer i blodprover och självskattningar i en omfattande hälsoenkät. Kombinationen av objektiva och subjektiva mått gör studien unik i sitt slag. Resultaten visade att stresshanteringen gav en stark positiv effekt så länge som behandlingen pågick.
– Det var intressant att se att ett webbaserat verktyg har effekt, åtminstone kortsiktigt. Väldigt många skulle kunna få hjälp via nätet. Det är tillgängligt 24 timmar om dygnet och man kan nå många till en liten kostnad, säger Dan Hasson.
Långtidsuppföljningarna indikerar att de gynnsamma effekterna inte är ihållande.
– Framtida studier behöver undersöka vad som kan bevara och förlänga de goda hälsoeffekterna av stresshantering, säger Dan Hasson.
Av de klassiska stresshanteringsmetoderna visade sig massagen vara bättre än mental avslappning, som inte uppvisade någon effekt.
Det webbaserade självhjälpsverktyget finns gratis tillgängligt på www.pql.se. Verktyget består av ett frågeformulär som individen ska fylla i regelbundet. Sedan ger programmet statistik på hälso- och stressnivåer. Dessutom finns tips på bland annat avslappnings- och självförtroendeövningar. Syftet med verktyget är att minska vardaglig stress samt bevara och öka hälsan.
Dan Hasson är sjuksköterska och österländskt utbildad akupunktör. Han arbetar på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och är knuten till CEOS, Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress, som är ett forskningscentrum i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Dan Hasson kan nås på 070-728 42 98 eller e-post dan.hasson@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera