Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2005

USA:s försummelse bidrog till terroristattacken 11 september

USA:s försummelse och överdrivna självförtroende gjorde landet sårbart och bidrog till attacken på World Trade Center den 11 september 2001. Det visar en studie av två forskare vid Uppsala universitet. Resultaten publiceras i det senaste numret av Foreign Policy Analysis.

De båda forskarna vid Uppsala universitet, Charles Parker och Eric Stern, har använt offentligt tillgänglig information för att ge exempel på olika psykologiska, organisatoriska och politiska skeenden som oavsiktligt bidrog till att underlätta terroristattacken den 11 september 2001. Forskarna har hittat ett mönster av förnekelse, dålig organisation och politiska felprioriteringar som skapades av tre grupper av faktorer: psykologiska faktorer, organisatoriska problem inom underrättelsetjänsten och faktorer som härrör från den politiska dagordningen. Dessa tre grupper av faktorer försatte USA i ett sårbart läge.
Psykologiska faktorer bidrog till ett överdrivet självförtroende och önsketänkande gentemot existerande politik och metoder. Till exempel citerar forskarna att FBI:s snabba utpekande av al-Qaida-aktörer som ansvariga för bombningarna av de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania 1998 sågs som en framgång. Istället för att se bombningarna som ett misslyckande, framställdes identifieringen av förövarna som ett exempel på att problemet med terrorism hanterades på ett tillfredsställande sätt.
Organisatoriska problem inom statsmakten (mellan Vita huset och säkerhetstjänsten samt inom säkerhetstjänsterna) skapade fragmentering och omöjliggjorde samarbete. Forskarna ser också brister i landets kontraterrorism och försvarspolitik. Justitieminister John Ashcrofts nekande svar på FBI:s begäran om 58 miljoner dollar för att anställa ytterligare antiterroristagenter, analytiker och översättare är bara ett av flera exempel på denna försummelse.
Slutsatserna i studien är både optimistiska och pessimistiska.
– Vi tror att ökad politisk uppmärksamhet och fokus på terrorism i al-Qaida-stil utan tvekan har stärkt regeringens kapacitet. I kombination med ett något förbättrat samarbete inom statsmakten har USA:s sårbarhet minskat och regeringens förmåga att agera har förstärkts, säger forskarna.
– Men många källor till misstag som presenteras i vår analys återstår att åtgärda. Och de misstag som beror på mänskliga och organisatoriska svagheter kanske aldrig kan bli tillräckligt åtgärdade, konstaterar Parker och Stern.
Studien publiceras i novembernumret av Foreign Policy Analysis. En pdf av artikeln kan beställas via journalnews@bos.blackwellpublishing.net

Kontaktinformation
Charles F Parker, tel: 018-471 33 09, 070-956 66 42 eller e-post: charles.parker@statsvet.uu.se
Eric K Stern, tel: 08-55 34 27 12, e-post: eric.stern@fhs.mil.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera