Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2005

IFL vid Handelshögskolan inleder samarbete med Hanken på den finska marknaden

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och Hanken, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, inleder under namnet Hanken & IFL Corporate Development, ett samarbete för att stärka positionen på den finska marknaden för företagsinterna utvecklingsprogram.

Den nya enheten stöder sig på båda högskolornas forsknings- och utbildningskunnande inom deras starkaste områden – ledarskap, marknadsföring och finansiell ekonomi.

− Samarbetet kombinerar styrkorna hos två tunga akademiska organisationer med lång erfarenhet av ledarutveckling på internationell nivå. Både Hanken och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är specialister på att kombinera innovativa inlärningsmetoder med de senaste och mest relevanta forskningsrönen, säger Jan-Mikael von Schantz, VD för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

− Genom samarbetet får finländska företag tillgång till ett nytt, fräscht synsätt på ledarutveckling. Hanken & IFL Corporate Development skapar värde för sina kunder genom att föra ut de senaste forskningsrönen med inlärningsmetoder som utvecklats specifikt för företagsledare. Internationellt verksamma finländska företag har mycket att hämta hos oss. Det gäller särskilt bolag med en stark bas i Norden och Baltikum, säger Marianne Stenius, rektor på Hanken.

Hanken & IFL Corporate Developments första kund är Evli Bank Abp.

− Vårt val av samarbetspartner bygger på Hanken & IFL Corporate Developments kunnande och deras geografiska närvaro på ställen i Norden och Baltikum som stöder vår egen verksamhet, säger Henrik Andersin, VD för Evli Bank.

Hanken & IFL Corporate Developments verksamhet styrs av en grupp med rektor Marianne Stenius som ordförande. Verksamheten leds av Outi-Maria Liedes, tidigare ansvarig för Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations verksamhet i Finland. Akademisk ledare är Wilhelm Barner-Rasmussen som har sin bas i Hanken.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna:

Jan-Mikael von Schantz, VD för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm,
Tel. 08-586 175 92 / 070-513 64 40, e-mail: jan-mikael.von.schantz@ifl.se

Marianne Stenius, Rektor Svenska Handelshögskolan – Hanken
Tel. +358-9-431 33 221, e-mail: marianne.stenius@hanken.fi

Om Hanken & IFL Corporate Development
Hanken & IFL Corporate Development är en allians mellan IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och Hanken. Enheten erbjuder skräddarsydda program för internationella företag med bas i Finland.

Om IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är ett av världens främsta institut för avancerad ledar- och affärsutveckling. Det bildades 2005 då verksamheterna i Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och IFL – Institutet för Företagsledning fördes samman. Företaget tillhör Nordeuropas största producenter av ledarutbildning och erbjuder, i tillägg till sina skräddarsydda program, mer än 30 öppna utvecklingsprogram inom olika delområden av företagsledning. IFL vid Handelshögskolan finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Belgien och genom systerbolag även i Lettland. www.ifl.se

Om Svenska Handelshögskolan – Hanken
Hankens ledarutvecklingsprogram innefattar bland annat högskolans MBA-program, finansanalytikerexamen CEFA och ett brett utbud av kortare kurser. Därtill erbjuds företagskunder möjligheten att ingå partnerskap med CERS, Hankens välkända institut för relationsmarknadsföring. www.hanken.fi

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera