Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2005

EU satsar 12,8 M Euro på nya metoder att framställa fordons-etanol

EU startar ett nytt forskningsprojekt som skall utveckla kostnads- och miljöeffektiva metoder att massproducera etanol som fordonsbränsle. Satsningen är ett viktigt led i EU-direktivets mål att ersätta fossila bränslen i transportsystemet med 5,75 procent år 2010. Initiativtagare till projektet är Lunds tekniska högskola och det franska forskningsinstitutet Institut Francais du Petrol.

Projektet, som finansieras med 12,8 miljoner Euro, skall pågå i fyra år och startade nyligen med ett första gemensamt möte i Paris med de 21 universitet, forskningsinstitut och företag som deltar i projektet.

– Tanken är projektet efter hand skall bidra med nya patent och kommersialiseringsmöjligheter, förklarar Guido Zacchi, professor i kemiteknik på Lunds tekniska högskola. LTH och Lunds universitet är den största universitetspartnern i projektet och ansvarar för flera delprojekt inom NILE, New Improvement for Lignocellulosic Ethanol, som projektet kallas. Huvudkoordinator är Institut Francais du Petrol.

Projektet har identifierat tre prioriterade huvuduppgifter som bedöms vara särskilt angelägna; a) att utveckla nya enzymer för att bryta ner cellulosan i växtmaterialet (framförallt barrved och jordbruksavfall, t ex vetehalm) till socker b) att utveckla fler nya jäst-sorter som kan omvandla alla olika sockerarter i biomassa till etanol samt c) en ökad processintegration för att minska energianvändningen i processen.

– Redan nu har vi kommit så långt att vi kan producera etanol från biomassa i bl a pilotanläggningen i Örnsköldsvik. Den stora utmaningen för etanolbranschen idag är det krävs en mer kostnads- och resurseffektiv produktion för att möjliggöra en storskalig introduktion av drivmedelsetanol framställd från biomassa. Mer kunskap baserad på processintegrerad forskning är helt nödvändig för att åstadkomma detta, säger Bärbel Hahn-Hägerdal som har huvudansvar för teknikutvecklingen av nya jäst-sorter som omvandlar de olika sockerarterna till etanol. Sammanlagt fem forskare och tre doktorander vid LTH är engagerade i projektet.

NILE är det enda etanol-projektet som beviljats i EU:s sjätte ramprogram. Två andra stora pan-europeiska forskningsprojekt har ansökt om att forska på etanolframställning, men NILE bedömdes av EU ha störst potential med tanke på innehåll och deltagare. Andra svenska deltagare är:

o ETEK som har ansvar för driften av den svenska nationella etanolpilotanläggningen i Örnsköldsvik. LTH/Lunds universitet har viktig roll i utformningen av pilotkörningarna och som deltagare i pilotanläggningens vetenskapliga råd
o SEKAB, som är en stor distributör av etanol i Sverige och även betydande i ett europeiskt perspektiv
o BAFF, som är en stiftelse med industriella intressenter som verkar för att främja teknikutveckling och introduktion av etanol som bränsle i Sverige

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Guido Zacchi, professor, kemiteknik Tel: 046-222 82 97, 0705-278297 Guido.Zacchi@chemeng.lth.se eller Bärbel Hahn-Hägerdal, prof, Teknisk mikrobiologi, tel: 046-222 84 28, 0708-636 810 Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se eller Gunnar Lidén
prof, kemiteknik, Tel: 046-222 08 62, 0708-363 172 Gunnar.Liden@chemeng.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera