Tema

Digital teknologi tar allt större plats i svensk konstundervisning

Det har skett en betydande användning av informationsteknologi i konsten under 1990-talet. Hur har detta påverkat den konstnärliga utbildningen? Lars Vipsjö har undersökt utvecklingen i två konstutbildningar med särskild inriktning mot digital teknologi.

Den första, ”Datorn som konstnärligt redskap”, startades vid Högskolan i Skövde 1989, och den andra, ”Fri konst och nya media”, etablerades 1995 vid Konsthögskolan Valand i Göteborg.

Avhandlingens titel: Den digitala konstens aktörer. En studie av datorintegrering i svensk konstundervisning.
Opponent: Professor Jan von Bonsdorff, Uppsala
Disputationen äger rum fredagen den 21 oktober 2005 kl. 10.15
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Lars Vipsjö, tel. 0704-88 04 46 (mobil), e-post: lars.vipsjo@arthist.gu.se

Digital teknologi tar allt större plats i svensk konstundervisning

 lästid ~ <1 min