Tema

Nanopartiklar bra som kontrastmedel vid magnetkameraundersökning

Järnoxidpartiklar i nanoformat fungerar bra som kontrastmedel vid magnetkameraundersökningar av små blodkärl. Det visar Lars Johansson i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet den 14 oktober.

Magnetkameraundersökningar används ofta för att studera tumörer i hjärnan och diskbråck i ryggraden. Under de senaste åren har metoden även utvecklats till ett allt vanligare sätt att diagnostisera hjärt- och kärlsjukdomar. De kontrastmedel som vanligtvis används vid magnetkameraundersökningar är baserade på grundämnet gadolineum.

Lars Johansson har i sin avhandling undersökt de potentiella förbättringar som järnoxidpartiklar i nanoformat kan innebära för undersökningsmetoden. Studier genomfördes både i provrör och på patienter och slutsatsen är att järnoxidpartiklar fungerar bra som kontrastmedel vid undersökning av förändringar i små blodkärl.

– Järnoxidpartiklarna är större än de gadolineummolekyler som brukar användas, vilket innebär att partiklarna stannar kvar i kapillärerna, till skillnad från gadolineum, som strömmar igenom kapillärväggarna. Järnoxidpartiklarna är därför bättre för att analysera tillståndet i kapillärerna, berättar Lars Johansson.

I framtiden kan metoden bli användbar för att utvärdera nya behandlingsmetoder för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

När det gäller förändringar av större blodkärl fann Lars Johansson att diagnostisering görs bättre med gadolineum eller inget kontrastmedel.

Kontaktinformation
Lars Johansson kan nås på tel 018-611 48 04, 018-50 50 58, 0708-46 77 33 eller e-post lars.johansson@radiol.uu.se

Nanopartiklar bra som kontrastmedel vid magnetkameraundersökning

 lästid ~ 1 min