Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2005

Klimatförändring ökar sjöars koldioxidutsläpp

Doktoranden Sebastian Sobek har funnit att nästan alla sjöar avger koldioxid till atmosfären. Och utsläppen kommer sannolikt att öka i takt med klimatförändringen. Sebastian Sobek försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 14 oktober.

Koldioxid är en växthusgas som produceras i det moderna industrisamhället bland annat av kolkraftverk och bilar. Men koldioxid är även delaktig i en mängd naturliga processer. I en skog tar träden upp koldioxid från luften, medan marken avger koldioxid. Skogens upptag är dock i regel större, och därmed motverkar skogslandskapet växthuseffekten.
Sebastian Sobek har undersökt sjöarnas roll i skogens koldioxidbudget. Han har uppmätt koldioxidutsläppet från 33 svenska sjöar och jämfört data från 5 000 sjöar världen över.
Trots att ett stort antal sjöar ligger insprängda i skogslandskapet har deras roll i koldioxidkretsloppet inte varit känd. Sebastian Sobek visar i sin avhandling att nästan alla sjöar avger koldioxid till atmosfären. Det sammanlagda koldioxidutsläppet från alla svenska skogssjöar är så pass stort att det kan påverka hela skogslandskapets koldioxidbalans. Därför bör sjöar inkluderas i framtida modeller av skogens koldioxidbudget, menar Sebastian Sobek.
– Tidigare har man trott att det barrskogsbälte som täcker Sverige, norra Europa, Asien och Amerika tar upp väldigt mycket koldioxid. Min forskning visar att eftersom det finns miljontals sjöar i skogsbältet kan man inte förlita sig på att skogen tar upp så mycket koldioxid som man har trott, säger Sebastian Sobek.
Hans resultat visar att koldioxiden i huvudsak produceras av bakterier som helt naturligt förekommer i sjövatten. Bakterierna livnär sig av humusämnen som sköljs ned i sjön från omkringliggande mark. Ju mer humus det finns i en sjö, desto mer koldioxid avger den.
– Eftersom den pågående klimatförändringen kommer att leda till förändringar i exporten av humusämnen från mark till sjöar så kommer även sjöarnas koldioxidutsläpp att påverkas. På många håll i Sverige har man observerat en tilltagande halt av humus i sjöar de senaste decennierna och denna trend kommer sannolikt att fortsätta. Därmed är det troligt att sjöarnas koldioxidutsläpp kommer att öka ytterligare i takt med att klimatförändringen fortgår, konstaterar Sebastian Sobek.

Kontaktinformation
Sebastian Sobek kan nås på tel 018-471 27 26, mobil 0730-46 34 16 eller e-post sebastian.sobek@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera