Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2005

Inbjudan till FramtidsfokusOväntade tekniska framtider “Kan vi styra teknisk utveckling?”

Detta framtidsfokus behandlar våra möjligheter att förutse den teknologiska utvecklingen ochatt styra den. Kan vi välja och välja bort framtida teknologier eller är en viss sekvens av vetenskapligaoch tekniska framsteg den enda möjliga? Kan vi skynda på eller bromsa utvecklingen? I så fall hur?

Program

Moderator: Joakim Palme, VD Institutet för Framtidsstudier

09.00 – 10.40 Presentationer:

• Svensk forskningspolitik och prioriteringar
Kerstin Eliasson, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet

• Inspiration till innovation
Tomas Thorvaldsson, VD för forskningskoncernen SWEREA AB, tekn dr och docent i materialfysik

• Things that happened and things that didn’t
Robert Ayres, Professor, INSEAD

• Kunde vi ha legat före?
Nina Wormbs, fil dr i Teknikhistoria, KTH

• Teknologiska paradigmskiften
Arne Jernelöv, Professor, Institutet för Framtidsstudier

10.40 – 11.00 Kaffepaus

11.00 – 12.00 Paneldiskussion

• Innovativa miljöer – Kan de skapas och hur gör man i så fall?
Anders Flodström, Rektor, KTH
Lennart Lübeck, Styrelsens ordförande, Teknisk Framsyn
Ytterligare medverkande tillkommer.


Tid: Tisdagen den 11 oktober 2005 kl. 09.00 – 12.00.

Plats: IVA, Wallenbergssalen, Grev Turegatan 16, Stockholm

Välkomna!!

Kontaktinformation
Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44 senast
den 3 oktober. Se även vår hemsida: www.framtidsstudier.se
Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.
Deltagarförteckning kommer att delas ut i samband med seminariet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera