Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2005

Umeåforskare får dollarmiljonerför att utveckla harpestvaccin

En forskargrupp under ledning av professor Anders Sjöstedt vid Umeå universitet har fått ett anslag på 4,8 miljoner USA-dollar inom ett internationellt projekt med sikte på inom fem år att ta fram ett vaccin mot harpest (tularemi).

Anslaget kommer från National Institutes of Health (NIH), en federalt organ som finansierar och genomför medicinsk forskning i USA, och bakgrunden är framför allt att tularemismitta utpekats som ett möjligt biologiskt stridsmedel. Projektet är ett internationellt samarbete mellan forskare i USA, Kanada, Storbritannien och Sverige. Svensk deltagare är Anders Sjöstedt, professor i klinisk bakteriologi vid Inst. för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet. Han har inom projektet tilldelats mer än 4.8 miljoner amerikanska dollar, motsv. nära 37 milj kr, för sin forskning kring bakterien Francisella tularensis, som orsakar sjukdomen. Forskningsgruppen har även fått ett annat anslag från NIH tidigare under året för en liknande verksamhet.

I USA har företaget DVC LLC har fått ett femårskontrakt på drygt 35 miljoner USD med National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ett av de organ som igår i NIH. Målet är att utveckla ett säkert och effektivt vaccin mot tularemi. Projektet syftar till identifiera nya vaccinkandidater, utveckla och optimera modeller för prekliniska tester, samt fastställa graden av immunreaktivitet för dessa kandidater.

Tularemi är en s.k. zoonos, dvs. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den har utpekats som ett av de mest tänkbara medlen för biologisk krigföring eller terrorism. En orsak till detta är att tularemi är extremt smittsamt: Sjukdomen kan uppstå efter kontakt med så få som 10 bakterier. Om smittan inandas kan det leda till en form av lunginflammation med hög dödlighet om den inte behandlas.

Utöver gruppen vid Umeå universitet ingår Defence Science and Technology Laboratory, ett organ under försvarsdepartementet i Storbritannien, samt NRC Institute for Biological Sciences, som tillhör nationella forskningsrådet i Kanada, i samarbetet med DVC.

Utöver nationella anslag har den satsning på spjutspetsforskning som finansieras av Västerbottens läns landsting och bedrivs vid avdelningarna för klinisk bakteriologi och för infektionssjukdomar vid Medicinska fakulteten samt vid FOI i Umeå varit viktig för tularemiforskningen i Umeå.

För mer information, kontakta professor Anders Sjöstedt, klinisk bakteriologi, tel. 090-785 11 20, epost: Anders.Sjostedt@climi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera