Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2005

Nytt WHO-uppdrag till CHESS

Hur har nordisk välfärds- och socialpolitik påverkat folkhälsan? Det har Världshälsoorganisationen (WHO) gett Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) i uppdrag att undersöka. Resultaten ska sedan användas i WHO:s arbete med att förbättra folkhälsan i världen.

Har välfärdspolitik och jämlikhetsansträngningar i Sverige och Norden bidragit till bättre folkhälsa? Kan andra länder lära sig av nordiska erfarenheter på området? Ett stort projekt kring dessa frågor har placerats vid CHESS vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Det är den nyligen startade WHO-kommissionen kring hälsans sociala bestämningsfaktorer, Commission on Social Determinants of Health, som gett uppdraget till CHESS. Socialdepartementet har i dagarna beslutat att finansiera projektet.

Intresset för de nordiska länderna beror på att de har ambitiösa välfärdssystem samtidigt som de i flera avseenden också har en mycket god folkhälsa med låg spädbarnsdödlighet och lång livslängd. Resultaten kommer att utgöra en del av det stora underlag som kommissionen behöver för att formulera rekommendationer om hur folkhälsan i världen ska förbättras.
Studien som leds av Johan Fritzell och Olle Lundberg, båda professorer vid CHESS, genomförs i samarbete med forskare från de andra nordiska länderna.
– Vi har samlat en mycket kompetent projektgrupp bestående av framstående forskare inom flera olika vetenskapsområden, säger Olle Lundberg. Kombinationen av expertis inom socialpolitik och folkhälsovetenskap är mycket lovande.
Projektgruppen möts i Stockholm torsdag den 6 oktober, då även WHO-kommissionens ordförande Sir Michael Marmot kommer att närvara.

– Våra kontakter med internationellt ledande forskargrupper, inklusive forskare i Norden, har varit helt avgörande för att få till stånd detta projekt. Det finns ett stort intresse globalt för de erfarenheter som de nordiska länderna gjort i arbetet för bättre hälsa, säger professor Denny Vågerö, föreståndare vid CHESS.
Han hoppas att forskningen kring välfärdsstat och folkhälsa kommer att fortsätta även efter att projektet slutförs i januari 2007.
– Det är ett komplicerat område. Vi vill samla forskare från olika vetenskapliga discipliner, till exempel sociologer, epidemiologer, historiker och policyanalytiker, säger Denny Vågerö och fortsätter:
– Att samla olika spetskompetenser kring gemensamma frågor har varit huvudmotivet för Stockholms universitets och Karolinska institutets gemensamma satsning på CHESS. Detta blir ett av flera projekt där våra två lärosäten samarbetar.

Kontaktinformation
Frågor om projektet kan riktas till professor Johan Fritzell, tfn 08-162921, professor Olle Lundberg, tfn 08-16 26 53 och professor Denny Vågerö, tfn 070-680 98 99. Se även www.chess.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera